Gällstads förskola

Gällstads förskola ligger vid Gällstads skola och bibliotek. Förskolan består av två avdelningar, Snigeln och Myran.

Bild på Gällstads förskola som är en enplansbyggnad i beige trä.Gällstads förskola

Vi är sedan några år tillbaka en Grön Flagg-certifierad förskola. Avdelningarna har ett nära samarbete med varandra vid öppning/stängning och under utevistelsen.

Trivsel och trygghet

Vår vision är att barnen ska komma med glädje till Gällstads förskola. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där fostran och lärande bildar en helhet. Vi har fasta dagsrutiner och en tydlig struktur som hjälper barnet i vardagen på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid barnets introduktion i förskolan, en bra inskolning ger goda förutsättningar för en fortsatt trygg vistelse på förskolan.

En god kommunikation är en förutsättning för att skapa en öppen relation mellan förskola och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Vi stödjer och hjälper barnet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en tänkande och fungerande individ. Viktigt att barnet har en känsla av att bli sedd och bli lyssnad på varje dag.

Lärande och utveckling

På vår förskola strävar vi efter att den pedagogiska verksamheten är utforskande och bygger på barnens lust och nyfikenhet. Vi vill ge barnen upplevelsen av att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.

Vi arbetar för att förskolans lärmiljö ska vara trygg, utvecklande, lärande och föränderlig. Pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens innehåll skapar en positiv lärmiljö.
Vi arbetar både i helgrupp och indelade i mindre grupper. Variationen ger barnen gruppkänsla samt större möjlighet att komma till tals och bli lyssnad på. Vi lägger stor vikt vid att samtala med barnen, låta dem få uttrycka sina idéer, tankar och känslor.

Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt. Utvecklingsområdet varierar utifrån barngruppens behov och intressen.

Barnen på Myran går till skogen varje vecka. Vi vill ge barnen möjligheten att upptäcka vilken fantastisk lärmiljö skogen är för lek och utveckling.

Vi har ett antal odlingslådor på vår gård. På våren planterar vi olika grönsaker som vi skördar och tar till vara under hösten. Vi vill göra barnen medvetna om att de kan odla sin egen mat och känna glädjen i att arbeta tillsammans.
Vi komposterar rester från frukt och grönsaker, genom komposteringen får barnen kunskaper om kretsloppet och hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt med rörelse, det är viktigt att barnen lär känna sin kropp, blir medveten om sin förmåga till rörelse samt öka sin egen självkänsla. Förskolan ligger i anslutning till skolans gymnastikhall. För att kunna möta varje barns individuella behov delar vi in barnen i mindre grupper då vi är i hallen. I förskolans lokaler och utomhus har Miniröris tillsammans, vi vill att rörelse ska förknippas med glädje.

På förskolan finns en smartboard som vi använder i den lärande leken och i samlingar. För oss är det viktigt att alla barn får bekanta sig med tekniken, lära sig behärska den och känna att jag kan!

Vi arbetar med TAKK, tecken som stöd. Vi tecknar till sånger, ramsor, lär oss tecken som är aktuella för årstiden och vårt tema. Tillsammans tecknar vi också vad maten vi äter på förskolan innehåller.

Lärandet baseras på ett gott samspel mellan pedagoger och barn, men också på att barnen lär av varandra.

Barnens erfarenhet och förutsättningar

På vår förskola strävar vi efter att möta varje barn individuellt och göra verksamheten meningsfull för alla barn. Alla barn är olika och kommer till förskolan med olika förutsättningar . Det är viktigt att alla får känna tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få vara en tillgång i gruppen. Vi strävar efter att se barnens intressen och tillvara ta dem i planering av vår verksamhet.

Delaktighet och inflytande

På förskolan arbetar vi för att barnen ska få uttrycka sin tankar och åsikter och på så sätt kunna påverka sin egen situation. Vi vill att varje barn ska känna att deras tankar är viktiga, vara en del av ett sammanhang.

Som pedagog är det viktigt att säja ”ja” då barnen kommer med idéer till aktiviteter, uppmuntra deras egna initiativ. Vi arbetar aktivt med att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar, både för sina egna handlingar, men också för vår miljö på förskolan.

Genom demokratiska omröstningar får barnen ta del av hur en demokrati fungerar, kanske gäller omröstningen vart vi ska gå på skogsutflykten, vilken bok vi gemensamt ska läsa eller vilket spel vi ska spela.

Vår vision är att barnen ska komma med glädje till Gällstads förskola. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där fostran och lärande bildar en helhet. Vi har fasta dagsrutiner och en tydlig struktur som hjälper barnet i vardagen på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid barnets introduktion i förskolan, en bra inskolning ger goda förutsättningar för en fortsatt trygg vistelse på förskolan.

En god kommunikation är en förutsättning för att skapa en öppen relation mellan förskola och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Vi stödjer och hjälper barnet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en tänkande och fungerande individ. Viktigt att barnet har en känsla av att bli sedd och bli lyssnad på varje dag.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Graningevägen 3
52360 Gällstad

Hjälpte informationen på denna sida dig?