Kommunens förvaltningsorganisation

Ulricehamns kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen.