Kommunens förvaltningsorganisation

Ulricehamns kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen.

Kommunens verksamheter finns samlade i fyra sektorer. Sektorerna är miljö- och samhällsbyggnad, lärande, välfärd och service. I kommunledningsstaben återfinns funktionerna ekonomi, HR, kommunikation och kansli.

Förskola. Sören Håkanlind

Verksamheter i kommunen

Ulricehamns kommun har tretton verksamheter som ger service till invånare, besökare och näringsliv.

Ulricehamn nattetid. Foto: Jan Töve

Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser. Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ulricehamns Energi AB levererar elström, vatten och fjärrvärme, erbjuder snabb kommunikation med bredband och ser till att gatubelysningen fungerar. Dessutom ansvarar UEAB för skötsel av kommunens parker och grönområden samt anläggning och underhåll…

Hoppande kille i motljus

Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet. Vi vill använda den interna kompetens som finns bland våra medarbetare i så stor utsträckning som möjligt. Vår vision Ulricehamns kommun ska vara…

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Sektorer och kommunledningsstab

De fyra sektorerna lärande, välfärd, service samt miljö- och samhällsbyggnad, bildar den största delen av kommunens förvaltning. Verksamheten i sektorerna består framförallt av service till dig som kommuninvånare, näringsidkare eller besökare. Det finns även en kommunledningsstab med kommunens funktioner för ekonomi, kansli, kommunikation och personal. Varje sektor leds av en chef som tillsammans med kommunledningsstabens chefer bildar förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchef.

kommunchef Håkan Sandahl

Kommunchef

Kommunchefen är Ulricehamns kommuns ledande tjänsteman och chef över den samlade kommunala förvaltningsorganisationen. Han arbetar på direkt uppdrag av kommunstyrelsen och dess ordförande. Kommunchefen är även verkställande direktör i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och ansvarar såsom koncernchef för samordning mellan bolag och kommunorganisation. I kommunkoncernen ingår bostadsbolaget Stubo, Ulricehamns energi AB, UEAB och Näringsliv Ulricehamn,…

Styrdokument (författningshandbok)

Under denna sida finns styrdokumenten för den kommunala verksamheten som fastställs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten - för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och även för de kommunala bolagen. Här nedanför hittar du alla kommunens styrdokument.

Hjälpte informationen på denna sida dig?