Skötsel av häckar och buskar

Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Genom att klippa häckar och buskar i närheten av gator och gång- och cykelvägar bidrar du till ökad trafiksäkerhet.

Detta gäller för växtligheten på din tomt

Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut lägre än 4,6 meter. Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.

I nedan broschyr kan du läsa mer om vilka regler som finns.

Broschyr om att klippa häcken

Anmälan om trafikfarlig häck eller buskar 

Om en häck, buskage eller liknande medför trafikfara kan du anmäla detta till Ulricehamns kommun.

Blankett för klagomål och olägenhet


Publicerat av Kajsa Leidek den 26 september 2019, senast ändrad den 27 januari 2020 av Ulrika Emtervall

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Helgfria torsdagar kl. 16.00-18.00, stadshusets huvudentré

Hjälpte informationen på denna sida dig?