Häckar och buskar

Staket, buskar, träd eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar och buskar runt din tomt.

Träd, buskar och häckar får inte skymma sikten eller försvåra framkomlighet

Som fastighetsägare är du skyldig att se till så att inte buskar, träd och annan växtlighet på sin tomt skymmer sikt, försvåra framkomlighet eller orsakar andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck.

Fri sikt (PDF)

Detta gäller för växtligheten på din tomt

  • Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.
  • Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.
  • Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 14 maj 2019, senast ändrad den 1 mars 2024 av Ida Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?