Skottek 1:17 och Bogesund 1:230 ”Skottekshöjden”

Här hittar du information om detaljplanen Skottekshöjden

Kartbild över detaljplanen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området.

Beskrivning

Berört område ligger söder om Ulricehamns tätort, strax öster om väg 157. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark. Området pekas ut som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” med intentionen att det ska utvecklas med nya bostäder. Här hittar du kommunens översiktsplan.

Översiktsplan Ulricehamn 2040

Nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra
nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 22 november 2023, senast ändrad den 14 juni 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?