Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gångbanor, cykelbanor och körbanor. Här hittar du vad som gäller för staket, plank, häckar, buskar och träd runt din tomt.

 

Häckar och buskar

Fri sikt

Varje år skadas människor i trafiken på grund av skymd sikt. För att våra vägar ska vara en trygg och säker plats för alla behöver du som fastighetsägare se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar.

Fri sikt (pdf)

Vid plantering

För att undvika att buskar och träd växer ut på en gångbana, cykelbana eller körbana bör du plantera buskar minst 50 centimeter och träd minst 2 meter innanför tomtgräns. Buskar och träd som döljer trafikmärken, trafiksignaler eller belysning ökar risken för trafikolyckor och kan försvåra för räddningstjänst att hitta till rätt adress.

Vid gångbanor, cykelbanor och vägar

Din växtlighet får inte växa ut över gångbanor, cykelbanor eller körbanor. Det innebär att du behöver klippa häckar och buskar även i höjdled. Fri höjd för trafikanterna ska vara minst 3,2 meter över gång- och cykelbana och 4,6 meter över körbana.

Vid hörntomt

Har du en hörntomt ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll från insida av gata, gång- och cykelbana eller utkant av trottoar. Samma regel kan gälla om du har en tomt utmed en kurva där det kan upplevas vara skymd sikt.

Vid utfart

Har du en utfart mot gata ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll från gata eller gångbana.

Vid vägmärken och gatubelysning

Träd och buskar får inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Checklista – har du koll på läget?

 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll vid utfart.
 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll i korsningar.
 • All växtlighet är placerad inom min fastighet.
 • Det är fri höjd för trafikanter över gång- och cykelbanor (3,2 meter) och vägbanor (4,6 meter) vid min fastighet.
 • Trafikskyltar, trafiksignaler och gatlampor vid min fastighet är synliga från alla håll.
 • Växtlighet på min fastighet hindrar inte snöröjningsfordon att ta sig fram under vinterhalvåret.
 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter, minst 5 meter innan ett övergångsställe och 10 meter om det är en korsande cykelbana.

Trädfällning

Träd kan skyddas i detaljplan

Träd kan vara skyddade i en detaljplan. Det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Det krävs synnerliga skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.

Ändring av mark

Vid frågor om marklov kontakta bygg@ulricehamn.se.

Trädfällning

Växtlighet och träd är nästan alltid värdefulla och viktiga för platsers karaktär och sparas därför under förutsättning att de inte utgör någon fara. De har ofta ett stort rekreativt värde och är viktiga för växt- och djurliv i närheten. Detta är anledningar till att kommunen generellt är restriktiva till att fälla friska träd.

Vid frågor om trädfällning kontakta parkochskog@ulricehamn.se.

Träd på privat mark

Vid ärenden gällande trädfällning på privat mark, kontakta bygg@ulricehamn.se för vägledning.

Vid trädfällning på privat mark behöver man alltid kontrollera om platsen är detaljplanerad. I detaljplanen kan träd vara skyddade och det kan krävas marklov för att fälla träd.

Gällande detaljplaner

Om det är ett skyddsvärt träd så ska länsstyrelsen kontaktas. Även alléer är skyddade och det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att ta ner ett träd i en allé.

Träd på kommunens mark

Har du träd utanför din tomt som står på kommunens mark som du vill fälla?

Trädfällning och röjning på kommunens mark

Vid frågor om träd på kommunal mark kontakta parkochskog@ulricehamn.se.

Bekämpningsmedel

Överväg alltid om du verkligen behöver använda kemiska bekämpningsmedel i din trädgård. Tänk på att skydda din och omgivningens hälsa.

I många fall går det att bekämpa oönskade växter och skadedjur på annat sätt än med kemiska medel. Försök att minska användandet av kemiska bekämpningsmedel så mycket som det går. Om du ändå anser att kemiska bekämpningsmedel behövs, läs och följ noga de användningsvillkor och anvisningar som finns på produkten och förpackningen.

Staket och plank

Om du ska bygga staket, plank, mur eller liknande kan du behöva bygglov.

Mur
Staket, stängsel och plank

Fri sikt

Varje år skadas människor i trafiken på grund av skymd sikt. För att våra vägar ska vara en trygg och säker plats för alla behöver du som fastighetsägare se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar.

Fri sikt (pdf)

Vid plantering

För att undvika att buskar och träd växer ut på en gångbana, cykelbana eller körbana bör du plantera buskar minst 50 centimeter och träd minst 2 meter innanför tomtgräns. Buskar och träd som döljer trafikmärken, trafiksignaler eller belysning ökar risken för trafikolyckor och kan försvåra för räddningstjänst att hitta till rätt adress.

Vid gångbanor, cykelbanor och vägar

Din växtlighet får inte växa ut över gångbanor, cykelbanor eller körbanor. Det innebär att du behöver klippa häckar och buskar även i höjdled. Fri höjd för trafikanterna ska vara minst 3,2 meter över gång- och cykelbana och 4,6 meter över körbana.

Vid hörntomt

Har du en hörntomt ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll från insida av gata, gång- och cykelbana eller utkant av trottoar. Samma regel kan gälla om du har en tomt utmed en kurva där det kan upplevas vara skymd sikt.

Vid utfart

Har du en utfart mot gata ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll från gata eller gångbana.

Vid vägmärken och gatubelysning

Träd och buskar får inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Checklista – har du koll på läget?

 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll vid utfart.
 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll i korsningar.
 • All växtlighet är placerad inom min fastighet.
 • Det är fri höjd för trafikanter över gång- och cykelbanor (3,2 meter) och vägbanor (4,6 meter) vid min fastighet.
 • Trafikskyltar, trafiksignaler och gatlampor vid min fastighet är synliga från alla håll.
 • Växtlighet på min fastighet hindrar inte snöröjningsfordon att ta sig fram under vinterhalvåret.
 • Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter, minst 5 meter innan ett övergångsställe och 10 meter om det är en korsande cykelbana.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 7 maj 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?