Personligt ombud

Ett personligt ombud är en fristående offentlig verksamhet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Strandpromenaden Foto: Jan TöveStrandpromenaden Foto: Jan Töve

Vad gör ett personligt ombud?

Om man har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att klara av kontakten med myndigheter, vårdinrättningar eller andra serviceverksamheter själv. Då finns personligt ombud som hjälp. Tillsammans med dig identifierar och formulerar vi vilken typ av hjälp just du behöver.

Vårt arbete ska leda till att du ska känna dig delaktig i samhället och få ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få hjälp av ett personligt ombud?

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att det är svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp av ett personligt ombud.

Det krävs inget särskilt beslut, remiss eller ansökan för att få hjälp av ett personligt ombud, men vi gör först en utvärdering för att se om vårt stöd kan förbättra din situation.

Kontakt

Du kan kontakta det personliga ombudet via telefon, e-post eller med ett vanligt brev. Om du tycker att det är svårt att själv ta kontakt så kan du be någon annan att kontakta det personliga ombudet.

Lena Bergendahl, personligt ombud

Telefon: 0321-59 56 83 eller mobil: 0766-43 56 83
E-post: lena.bergendahl@ulricehamn.se
Adress: Ulricehamns kommun, personligt ombud, 523 86 Ulricehamn

Så kan ett personligt ombud hjälpa dig

Ett personligt ombud kan hjälpa dig genom att:

  • vara ett stöd vid kontakt med myndigheter, vårdinrättningar eller andra serviceverksamheter.
  • se till att dina behov tillgodoses och att du får den hjälp du har rätt till.
  • kartlägga och samordna dina behov efter dina önskemål.

Så arbetar vi

Kontakten med ett personligt ombud utgår helt från din situation och dina behov. Tillsammans med dig formulerar vi uppdrag utifrån vad du behöver för vård, stöd och service.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd. Det som avgör hur länge du har kontakt med oss beror på vad du behöver hjälp med.

Vi har tystnadsplikt. Vi för heller ingen journal. Däremot skriver vi minnesanteckningar för att komma ihåg vad du berättar och vad vi ska göra. Anteckningarna förstörs när vår kontakt tar slut.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud.

Du bestämmer själv vart vi ska träffas. Du är välkommen till vårt kontor, men vi kan också komma hem till dig, eller om du hellre vill att vi träffas på ett café eller annan offentlig plats.

Det här gör inte det personliga ombudet

  • Myndighetsutövning med beslut.
  • Svara för behandling och annan vårdinsats.
  • Tar över annan huvudmans ansvar för samordning av insatser.
  • Ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, handläggare, kontaktperson eller boendestödjare

Ett personligt ombud kan hjälpa dig genom att:

  • vara ett stöd vid kontakt med myndigheter, vårdinrättningar eller andra serviceverksamheter.
  • se till att dina behov tillgodoses och att du får den hjälp du har rätt till.
  • kartlägga och samordna dina behov efter dina önskemål.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 september 2016, senast ändrad den 4 oktober 2019 av

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?