Medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den totala effekten som är knuten till en och samma skorsten vara mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW).

Registreringsplikt

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera miljö- och byggnämnden om anläggningen, detta ska ske via kommunens e-tjänst.

När behöver anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Anmälningsplikt

Vissa medelstora förbränningsanläggningar behöver även anmälas som miljöfarlig C-verksamhet, detta sker via kommunens blankett.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet C-anläggning (pdf)

När behöver anläggningen anmälas?

Gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av:

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Begränsningsvärden

Begränsningsvärden finns för förbränningsanläggningar och det är verksamheternas ansvar att bevaka att dessa värden inte överskrids.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Tillståndsplikt enligt miljöbalken görs hos Länsstyrelsen

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Register medelstor förbränningsanläggning Ulricehamns kommun

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Registrerade anläggningar

  • Scandbio AB, Industrivägen 4, Kvarnen 1, Ulricehamn
  • Liareds Trävaror AB, Tälningarudorna 102, Tälningarudorna 1:7, Liared
  • Ulricehamns energi AB, Karlsnäsvägen 15, Verkstaden 1, Ulricehamn
  • Ulricehamns energi AB, Tre rosors väg 2A, Bogesund 1:98, Ulricehamn

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Publicerat av Oscar Andersson den 22 november 2021, senast ändrad den 11 juni 2024 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?