Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Person som slår i en spik med en hammare

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

Hos oss på Tingsholm

Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler ligger inte inom Tingsholmsgymnasiets område. På Maskinvägen, Hesters industriområde, har programmet sin verksamhet i nya stora, ljusa och fräscha lokaler! Transport sker till Tingsholmsgymnasiet när andra ämnen ska läsas och för skollunch.

Inriktning Husbyggnad

Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Lärlingsutbildning

Utbildningen bedrivs som gymnasial lärlingsutbildning vilket innebär att du får samma kunskaper, men gör minst hälften av din av utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), ger dig också erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Eftersom en stor del av utbildningen sker i lärlingsform finns inte möjlighet att söka till någon av våra olika profiler.

Presentation om programmet (PDF): Bygg och anläggning 2021

 

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämen
Bygg- och anläggning 1, 200 p
Bygg- och anläggning 2, 200 p

Inriktningskurser
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p
Husbyggnadsprocessen, 200 p

Programfördjupningskurser, 500 p
Trä 1, 2, 3
Betong 1
Specialyrken 1

Individuellt val,  200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Publicerat av Mats Bogren den 27 september 2017, senast ändrad den 23 april 2021

Hjälpte informationen på denna sida dig?