Barn och förskollärare. Foto: Sören Håkanlind

Förskola

I förskolan får barnen utveckla sina färdigheter och stärka sin självkänsla. De får också lära sig att fungera i grupp. Du…

Lärare och elever i kemisal. Foto: Sören Håkanlind

Grundskola

I kommunen finns elva grundskolor F-6 och två grundskolor 7-9. Förskoleklassen är en frivillig och skolförberedande verksamhet för 6-åringar. Här har…

Elever på trappa utanför Tingsholmsgymnasiet. Foto: Anna Sigge

Tingsholmsgymnasiet

Välkommen till oss! På Tingsholmsgymnasiet kan du välja mellan elva program som du kan profilera med bild eller idrott. Gilla…

Vuxenutbildning. Foto: Sören Håkanlind

Vuxenutbildning, SFI och särvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också…

Matematik. Foto Sören Håkanlind

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan hjälper dig med olika frågor om din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp…

Elever. Foto: Sören Håkanlind

Modersmål och studiehandledning

Du som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och du får…

Elev på grundskolan. Foto: Sören Håkanlind

Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem. Fritidshem erbjuds i den…

Orkester på musikskolan i Ulricehamn.

Musikskolan

På musikskolan i Ulricehamn kan du lära dig allt från gitarr och piano till blåsinstrument och slagverk. Vi har också…

Pussel. Foto: Anna Sigge

Grundsärskola

Barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i särskola. Särskolan i Ulricehamns kommun är en…

Elever på Tingsholmsgymnasiet 2. Foto: Anna Sigge

Terminer och läsårstider

Här nedan hittar du datum för hösttermin, vårtermin, skolstart, skolavslutning och skollov som sportlov och påsklov under terminerna. Du hittar också vilka…

Personal som lagar mat i kök. Foto: Sören Håkanlind

Skolmåltider

I Ulricehamns kommun satsar vi på näringsrik och klimatanpassad mat. Så långt det är möjligt lagar vi maten från grunden…

Skolskjuts

Ulricehamns kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade. Vilka som är skolskjutsberättigade finner ni under Rätt till skolskjuts.…