Barn som leker med klossar

Förskola

I förskolan får barnen utveckla sina färdigheter och stärka sin självkänsla. De får också lära sig att fungera i grupp. Du…

lärare hjälper elev på mellanstadiet

Grundskola

I kommunen finns elva grundskolor F-6 och två grundskolor 7-9. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet för 6-åringar och är från och…

Tingsholmsgymnasiet

Vi erbjuder 11 nationella program med möjlighet att välja till en av våra idrottsprofiler eller bildprofil. Karta området Tingsholm Vademecum…

Personer spm sitter framför datorer

Vuxenutbildning, SFI och Lärvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också…

flicka pratar med en kurator

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan hjälper dig med olika frågor om din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp…

Skolelev skriver på ett papper

Modersmål och studiehandledning

Du som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och du får…

Flicka som sitter och målar

Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem. Fritidshem erbjuds i den…

människa som spelar guitarr

Musikskolan

På musikskolan i Ulricehamn kan du lära dig allt från gitarr och piano till blåsinstrument och slagverk. Vi har också…

Pussel. Foto: Anna Sigge

Grundsärskola

Barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i särskola. Särskolan i Ulricehamns kommun är en…

Studentlitteratur. Foto: Anna Sigge

Terminer och läsårstider

Här nedan hittar du datum och tider för hösttermin, vårtermin, skolstart, skolavslutning och skollov som sportlov och påsklov under terminerna.…

illustration av en tallrik där det står 100 %

Skolmåltider

I Ulricehamns kommun satsar vi på näringsrik och klimatanpassad mat. Så långt det är möjligt lagar vi maten från grunden…

Illustration av en buss

Skolskjuts

Ulricehamns kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade.  Under rubriken rätt till skolskjuts kan du kan läsa om vilka regler…