Torn och mast

En mast är en konstruktion på vilken antenner för utsändning och mottagning av radiovågor monteras. En mast är stagad med vajrar till skillnad från ett torn som är fristående. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar. Till torn kan också räknas gruvlavar och kyltorn vid kraftverk.

Platsen

Passar masten/tornet in i omgivningen? I ett naturskönt område kan en mast tyckas opassande. Ifall området är tänkt för rekreation kan det finnas invändningar mot mastens placering. För att minska påverkan på landskapsbilden skall höga master placeras så långt bort som möjligt för att göra så liten på verkan på landskapsbilden som möjligt.

När en mast eller ett torn skall byggas hör man fler parter som kan ha ett intresse i frågan. Luftfartsverket måste höras så att masten inte påverkar flygtrafiken. Ser försvaret några hinder med att uppföra masten? Finns det några hinder för väg/järnväg med att bygga masten? Det finns alltså många frågor att ta hänsyn till.

Om mastens/tornets uttänkta plats ligger nära en sjö behöver man söka strandskyddsdispens. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m. Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet. I ärendet granskas även hur man tar sig till masten eller tornet, det måste finnas en anlagd väg så att man kommer fram.

Sök strandskyddsdispens

Ansökan

Kravet på bygglov omfattar inte en liten mast eller ett litet torn för bara en viss fastighets behov. En centralantenn på ett bostadshus, antenner som sätts upp av sändaramatörer eller en sedvanlig parabolantenn omfattas därför inte av bygglovsplikten.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Situationsplan, ska tydligt visa var masten/tornet är tänkt att placeras, det kan behövas flera situationsplaner för att det ska gå att avgöra vilket geografiskt område som är aktuellt.
  • Ritning – Redovisa hur hög masten kommer bli och hur den kommer se ut och förankras. Redovisa även masten i plan så man ser hur stor yta den kommer att ta upp.
  • Förslag på kontrollplan eller en certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar

Publicerat av Elin Ohlsson den 6 september 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?