Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillstånds- och lovgivning enligt en rad lagar inom miljö- och byggområdet som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Till denna lagstiftning hör även tillsyn och kontroll av att dessa lagar följs.

Många av nämndens beslut fattas på delegation direkt av tjänstemännen, men ärenden av större vikt och beslut om avslag ska fattas av nämnden. Tjänstemännens beslut redovisas sedan för nämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som tas i nämnden är av den typ att de inte går att ta på delegation eller av avgörande karaktär.

Ärenden och handlingar

Ärenden som ska tas upp i miljö- och byggnämnden ska skickas till miljö och samhällsbyggnad senast tre veckor innan datumet för sammanträdet.

Miljö- och byggnämndens ordförande: Börje Eckerlid (C).

Politikerregister

Sammanträden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13 i stadshuset i Ulricehamn.

Möten 2022

Onsdagen 9 februari

Onsdagen den 9 mars

Tisdagen den 5 april

Torsdagen den 4 maj

Onsdagen den 1 juni

Onsdagen den 29 juni

Onsdagen den 27 juli

Onsdagen 21 september

Onsdagen 19 oktober

Onsdagen 16 november

Onsdagen 14 december

  • Ärendelista
  • Protokoll

Möten 2021

Onsdagen 3 februari

Onsdagen den 3 mars

Onsdagen den 7 april

Torsdagen den 6 maj

Onsdagen den 2 juni

Torsdagen den 8 juli

OBS! Extrainsatt nämndssammanträde torsdagen den 19 augusti

Onsdagen 1 september

Torsdagen 7 oktober

Onsdagen 3 november

Onsdagen 8 december

Möten 2020

Onsdag 5 februari kl. 13.00

Onsdag 4 mars kl. 13.00

Onsdag 1 april kl. 13.00

Onsdag 6 maj kl. 13.00

Onsdag 3 juni kl. 13.00

Onsdag 1 juli kl. 13.00

Onsdag 2 september kl. 13.00

Onsdag 7 oktober kl. 13.00

Onsdag 4 november kl. 13.00

Onsdag 9 december kl. 13.00

Möten 2019

Tisdag 8 januari kl. 13.00

Tisdag 5 februari kl. 13.00

Tisdag 5 mars kl. 13.00

Torsdag 4 april kl. 13.00

Tisdag 7 maj kl. 13.00

Tisdag 4 juni kl. 13.00

Tisdag 2 juli kl. 13.00

Onsdag 28 augusti kl. 13.00

Tisdag 1 oktober kl. 13.00

Tisdag 5 november kl. 13.00

Tisdag 10 december kl. 13.00

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13 i stadshuset i Ulricehamn.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 22 november 2022 av Ida Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?