Trafik, säkerhet och buller

Ulricehamns kommun samarbetar med Polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder.

Dämpa hastigheten med trafiköar

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar (2 st) för 1 620 kronor (inkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 540 kronor (inkl. moms).

Regler som gäller

  • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
  • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
  • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
  • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
  • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Vid eventuell skada på trafiköarna kontaktar man Trafik och gata på mailadress trafikogata@ulricehamn.se

Övrig information om trafiköar

Trafiköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Ansökan om utplacering av trafiköar (pdf)

Ansökan om dispens för tung transport

Långa, tunga eller breda transporter kräver undantag från Trafikförordningen. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Ansökan om dispens för tung transport (pdf)

Bidrag för bullerskyddsåtgärder

Ulricehamns kommun erbjuder er som ägare till bostadsfastighet som utsätts för hög bullernivå från kommunal gata, möjlighet att söka bidrag till åtgärder för att minska denna nivå. Ni kan få bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon i syfte att minska bullernivån inomhus. Bidrag kan också sökas för att sätta upp bullerplank.

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder (pdf)

Ni ska ansöka om bidrag senast den 26 oktober. När ansökningstiden har gått ut beslutar kommunen vilka fastigheter som får bidrag 2021 och hur stort belopp. Om intresset för att söka bidrag blir stort prioriteras de fastigheter som är mest bullerutsatta. Bidraget betalas ut efter att åtgärderna färdigställts.

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder (pdf)

För ytterligare information kring bullersituationen vid er fastighet eller frågor kring bidraget är ni välkomna att kontakta Trafik och gata på mailadress:
trafikogata@ulricehamn.se.

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar (2 st) för 1 620 kronor (inkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 540 kronor (inkl. moms).

Regler som gäller

  • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
  • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
  • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
  • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
  • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Vid eventuell skada på trafiköarna kontaktar man Trafik och gata på mailadress trafikogata@ulricehamn.se

Övrig information om trafiköar

Trafiköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Ansökan om utplacering av trafiköar (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 9 november 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?