Ombyggnation av Storgatan

Storgatan i Ulricehamn väntas bli en gågata för alla, året om.

Gågata med tillgänglighetsstråk i mitten och uteservering på ena sidan

En gågata för alla

Tidigare i år beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram, men det är först i början av 2023 som beslut om ombyggnationen ska fattas. Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar. Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum läggs med gatsten i granit i samklang med befintligt och historiskt markmaterial.

Håll dig uppdaterad

I början av 2023 ska kommunfullmäktige besluta om vår nya gågata. Då är du varmt välkommen att följa mötet i sessionssalen eller hemifrån via webb-tv.

Kommunfullmäktiges möten och beslut

Tidplan och etappindelning

Under kommande år väntas Storgatan byggas om för att bli Ulricehamns nya mötesplats. Planen är att ombyggnationen ska genomföras i fyra etapper, med start under våren 2023.

Etapp ett

Sträckan mellan Järnvägstorget och Rådhusgatan samt Rådmansgränd och Riddaregatan.

Etapp två

Sträckan mellan Järnvägstorget och Lilla torget.

Etapp tre

Stora torget samt sträckan mellan Rådhusgatan och Badhusgatan.

Etapp fyra

Järnvägstorget.

Etappindelning (pdf)

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter inför eller under ombyggnationen av Storgatan i Ulricehamn? Då kan du använda vår e-tjänst. Om du önskar återkoppling på din synpunkt är du välkommen att fylla i namn, e-postadress och telefonnummer, så hör vi av oss.

Lämna synpunkter på ombyggnationen av Storgatan

Frågor?

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga, är du välkommen att kontakta oss på miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Märk mailet med ”Storgatan”.

Dialogkontoret 28 november till 3 december

I början av nästa år ska kommunfullmäktige besluta om vår nya gågata. Är du nyfiken på planerna? Under perioden 28 november till 3 december är du välkommen in till vårt dialogkontor för att ta reda på mer om ombyggnationen av Storgatan i Ulricehamn.

Tidigare i år beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram. Under nästa vecka kommer vi att öppna upp ett dialogkontor på Storgatan för att berätta om planerna, visa upp skisser och bjuda på glögg och pepparkakor.
– Det är fritt fram att droppa in när det passar för att ta reda på mer om vår nya gågata. Vi finns på plats för att presentera förslaget och svara på frågor, säger Håkan Steinstö, gatuingenjör.
Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar.

– Vi vill låta den historiska stadskärnan leva vidare in i framtiden. Med ombyggnationen vill vi göra gågatan tillgänglig för alla, året om. Kom gärna förbi och titta på arkitekternas skisser för att ta reda hur det kan se ut, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt.
Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum ska läggas med gatsten i granit för att gå i samklang med det markmaterial som finns i dag. Under veckan har du möjlighet att se och känna på stenarna som ska smycka vår gågata efter ombyggnationen.

-Den som vill kommer även att få testa på att hugga och klyva gatsten på plats i dialogkontoret. Det kan bli roligt, säger Håkan.
Tid och plats
Datum: 28 november till 3 december
Tid: Måndag till fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00
Plats: Storgatan 8, Ulricehamn

Representanter från miljö- och samhällsbyggnad kommer att finnas på plats för frågor under dagarna. Vill du veta exakt när du kan träffa vem, kika på schemat. Men tänk på att det är sjukdomstider och schemat kan förändras på kort varsel.

Schema för medarbetare på Storgatan

Hur påverkar ombyggnationen mig?

Vi planerar för att ombyggnationen ska påverka besökare, verksamhetsutövare och fastighetsägare så lite som möjligt. Vid grävarbeten kommer vi att bygga gångbroar för att säkra framkomligheten. Vi kommer med god framförhållning att meddela dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare när din fastighet eller verksamhet berörs och kommer då även att finnas på plats för att hjälpa till med allt från leveranser till att göra tillgängligheten till lokalen så bra som möjligt.

Hur förbättras tillgängligheten?

Tillgänglighetsstråket ska bli bredare och flyttas till mitten av gågatan. Stenhällarna i granit, som du hittar i det diagonala stråket över Stora torget, har en grov och ojämn yta som är svår att rulla fram på. Dessa ska bytas ut mot sågad gatsten för att förbättra tillgängligheten.

Varför delas ombyggnationen upp i etapper?

Ombyggnationen kommer att delas upp i fyra olika etapper, med planerad start under våren 2023. Detta för att undvika att hela Storgatan blir en byggarbetsplats, men också för att hinna bli klara med respektive etapp i god tid innan julhandeln varje år som ombyggnationen pågår.

Hur ska Stora torget byggas om?

Utformningen av Stora torget är inte planerad fullt ut, eftersom ombyggnationen ligger längre fram i tiden. Framför oss ser vi en planare del för handel och torgverksamhet, men också yta för vattenskulptur och lek.

Vad menas med zonindelning?

Storgatan kommer att delas upp i två tydliga zoner. I mitten av gågatan planerar vi en zon för gående, transporter och räddningsfordon. Vid sidorna ska vi skapa en zon för servering och butiksdisplay.

Kommer gatstenen att finnas kvar?

All gatsten som plockas upp ska läggas tillbaka. Betongstenen som du hittar i tillgänglighetsstråket i dag ska bytas ut mot en sågad gatsten som är skön att gå på med rullator och barnvagn. Den kommer att smälta in vackert med övrig gatsten.

Ska gränderna också byggas om?

Vi kommer plantera klätterväxter, hänga belysning och lägga gatsten en bit ner i gränderna för att locka mer rörelse till Storgatan.

Hur skapas det plats för uteserveringar?

Vi kommer att plana ut marken intill våra restauranger, för att skapa möjligheter till servering utan att bygga däck. Detta för att ge oss en vackrare gågata utan hinder för gående och fordon.

Hur ska den nya gågatan utrustas?

Gågatan kommer att utrustas med bänkar, planteringskärl och papperskorgar precis som i dag, men vi kommer också att utrusta med skulpturer och ny linspänd belysning. På samma linor kan vi hänga upp dekorationer vid olika årstider.

När är ombyggnationen klar?

Ombyggnationen kommer att delas upp i fyra olika etapper. Enligt vår planering kommer vi att vara klara med den sista etappen under hösten 2026.

I början av nästa år ska kommunfullmäktige besluta om vår nya gågata. Är du nyfiken på planerna? Under perioden 28 november till 3 december är du välkommen in till vårt dialogkontor för att ta reda på mer om ombyggnationen av Storgatan i Ulricehamn.

Tidigare i år beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram. Under nästa vecka kommer vi att öppna upp ett dialogkontor på Storgatan för att berätta om planerna, visa upp skisser och bjuda på glögg och pepparkakor.
– Det är fritt fram att droppa in när det passar för att ta reda på mer om vår nya gågata. Vi finns på plats för att presentera förslaget och svara på frågor, säger Håkan Steinstö, gatuingenjör.
Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar.

– Vi vill låta den historiska stadskärnan leva vidare in i framtiden. Med ombyggnationen vill vi göra gågatan tillgänglig för alla, året om. Kom gärna förbi och titta på arkitekternas skisser för att ta reda hur det kan se ut, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt.
Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum ska läggas med gatsten i granit för att gå i samklang med det markmaterial som finns i dag. Under veckan har du möjlighet att se och känna på stenarna som ska smycka vår gågata efter ombyggnationen.

-Den som vill kommer även att få testa på att hugga och klyva gatsten på plats i dialogkontoret. Det kan bli roligt, säger Håkan.
Tid och plats
Datum: 28 november till 3 december
Tid: Måndag till fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00
Plats: Storgatan 8, Ulricehamn

Representanter från miljö- och samhällsbyggnad kommer att finnas på plats för frågor under dagarna. Vill du veta exakt när du kan träffa vem, kika på schemat. Men tänk på att det är sjukdomstider och schemat kan förändras på kort varsel.

Schema för medarbetare på Storgatan

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 september 2022, senast ändrad den 25 november 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?