Bostäder och boende

Hemmet är den plats där vi ska trivas och må bra. Här hittar både du som äger fastigheter och för dig som är hyresgäst information som rör din bostad. Kanske har du problem med din inomhusmiljö eller behöver anpassa din bostad? Som fastighetsägare har du ansvar för att bland annat kontroller på ventilation och sotning utförs regelbundet. Om du funderar på att flytta inom kommunen eller ska flytta hit, hittar du  information om vart du ska vända dig här.

Boende i Ulricehamn. Foto: Sören Håkanlind

Hitta bostad

För dig som vill hyra eller köpa lägenhet eller hus, finns ett varierat utbud i Ulricehamns kommun. En stor del av kommunens invånare bor på vår levande landsbygd. Visste du att i Ulricehamn bor var och varannan i villa med trädgård? Många har dessutom en utsikt som de flesta inte ens kan drömma om! Hyra…

Bostadsanpassning

Du som har någon typ av funktionsnedsättning har möjlighet att få bostaden anpassad efter dina behov. Med hjälp av bostadsanpassning ska du kunna leva i ditt eget hem på ett så självständigt sätt som möjligt. Vad är bostadsanpassning? Din bostad kan bland annat anpassas genom att ordna en duschplats istället för ett badkar. Ett annat…

adress-skylt Jägaregatan

Adresser och adressättning

Samtliga fastigheter ska ha unika belägenhetsadresser som kommunen fastställer. En belägenhetsadress ska finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Den unika adressen är till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola, barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera) taxi, tidningsutdelning och varutransporter. Har…

Balkong och lägenheter. Foto: Ulricehamns kommun

Inomhusmiljö

Din inomhusmiljö där du bor påverkas av flera olika saker. Här har vi samlat de vanligaste problem som kan uppkomma. Du hittar också vilka regler som gäller och hur du kan gå till väga för att komma till rätta med problemen.

Bild på byggnader i Ulricehamn i kvällsljus.

Klagomål inom boende och miljö

Om du upplever att du har problem med din inomhusmiljö eller om du vill anmäla en störning inom t.ex. bygg eller miljö kan du vända dig till kommunen. Läs mer om hur du gör en anmälan om klagomål i flikarna nedan. Du kan också läsa kortfattat om hur vi handlägger inkomna ärenden. Du kan anmäla anonymt Du…

Hustak

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Det enda sättet att hålla elden och brandfaran borta är att kontinuerligt rengöra i skorstenen. Ju tidigare fel och brister upptäcks hos en anläggning eller eldstad desto mer minimeras risken för brand. Några viktiga områden att kontrollera: Sotbildning och beläggningar Eventuella…

Stadsskogen lägenheter

Dina rättigheter som hyresgäst

I ett flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla bostäder och lokaler så att en god inomhusmiljö upprätthålls och att bostäderna/lokalerna inte bidrar till olägenheter för dem som vistas eller bor i byggnaden. Fastighetsägare är skyldig att hindra eller undanröja sådana olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön. Råd till fastighetsägaren Vid…

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planeheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret. Folkbokföringen på lägenhet sköts av Skatteverket. Lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och…

Båtliv. Foto: Jan Töve

Djur och djurhållning

Vi älskar våra egna husdjur, men andra kanske är rädda för dem eller blir störda av dem. För vissa djur måste du ha tillstånd om du vill hålla dem inom detaljplanelagt område. När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen. Vill du däremot anmäla djurplågeri…

Hjälpte informationen på denna sida dig?