Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj och relationer.

Oro för barn i annan familj eller har du problem i din egen familj?

Du kan ringa mottagningen om du till exempel är orolig för att ett barn inte har det bra i sitt hem, om du har problem i din egen familj och behöver hjälp och stöd. Du kan göra en orosanmälan anonymt. Myndigheter har anmälningsplikt och får inte vara anonyma.

Telefontider till mottagningen

Telefon: 0321-59 66 54
Måndag – torsdag: kl. 8-10 och kl. 14-16
Gredag: kl. 8-10 och kl. 14-15
Övriga tider kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen.
Efter kontorstid når du sociala jouren via: 112.

Orosanmälan

Du kan göra en orosanmälan genom att ringa mottagningen , eller  fylla i och skicka in blanketten. Du som är barn eller ungdom kan få stöd av kommunen genom till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson.

Orosanmälan till socialtjänsten (pdf)

Familjebehandlare

Kommunens familjebehandlare finns också till för situationer hemma där ni som familj behöver stöd. Ni kan träffa familjebehandlare för råd och stödsamtal, 3-4 tillfällen.

Familjebehandlare och familjelinjen

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp med:

  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Att fastställa faderskap
  • Adoption
  • Samarbetssamtal

Vi arbetar utifrån sekretess

All verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda personer inte får lämnas ut utan vårdnadshavarnas samtycke.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 12 juni 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?