Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Timtaxa

2023 års timtaxa, 1 098 kr

Taxor 2023 (pdf)

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 (pdf)

Har du frågor om hur du ska räkna ut avgiftens storlek kan du kontakta byggenheten på bygg@ulricehamn.se.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 5 januari 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?