Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Här nedan finns några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden, baserat på 2019-års taxa. Hittar du inte något exempel som passar in det du har tänkt bygga kan du antingen läsa på bygglov för privatpersoner eller kontakta byggenheten via e-post bygg@ulricehamn.se så hjälper vi dig.

Timtaxa

2019 års timtaxa är 950 kr.

Observera att nedan priser är exempel på ärenden och att flera varianter finns. Du får information om vilka just dina kostnaderna är samtidigt som du får bygglovsbeslutet. Har du frågor om avgiftens storlek kan du kontakta byggenheten på bygg@ulricehamn.se.

Rivningslov

Byggnad mindre än 250 m²: 4 953 kr
Byggnad större än 250 m²: 9 602 kr
Rivningsanmälan utanför detaljplan: 1 163 kr

Marklov

Timdebiteras utifrån gällande kommunal taxa

Bygglov, ny- och tillbyggnation industribyggnad

500 m2,   lovavgift 22 622 kr och avgift för start- och slutbesked 26 040 kr
1000 m2, lovavgift 29 318 kr och avgift för start- och slutbesked 33 852 kr
2000 m2, lovavgift 51 638 kr och avgift för start och slutbesked 59 892 kr

Planavgift

I vissa fall vid nybyggnation kan planavgift tillkomma
Enbostadshus, BTA mindre än 199 m²: 27 528 kr
Enbostadshus, BTA större än 200 m²: 34 410 kr

Bygglov för fasadändring

Byte av fasad- och takmaterial, mindre ändring, lov: 1 325 kr
Byte av fasad- och takmaterial, mindre ändring, start- och slutbesked: 930 kr

Byte av fasad- och takmaterial, större ändring, lov: 2 348 kr
Byte av fasad- och takmaterial, större ändring, start- och slutbesked: 1 860 kr

Skyltlov

Skylt, utan belysning med liten påverkan, lov:
Skylt, utan belysning med liten påverkan, start- och slutbesked: 2 395 kr

Skylt, utan belysning med större påverkan, lov:
Skylt, utan belysning med större påverkan, start- och slutbesked: 5 185 kr

Övriga avgifter

  • För ansökan som avviker från detaljplan tillkommer en extra avgift
  • För grannehörande tillkommer en extra avgift

Rabatt för ansökan via vår e-tjänst MittBygge

Om samtliga handlingar, som lämnats in i samband med din ansökan/anmälan via vår e-tjänst, är kompletta för handläggning rabatteras avgiften med 500 kr.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 23 juli 2020 av Ulrika Emtervall

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?