Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Timtaxa

2021 års timtaxa, 1 006 kr

Taxor 2021(pdf)

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021(pdf)

Har du frågor om hur du ska räkna ut avgiftens storlek kan du kontakta byggenheten på bygg@ulricehamn.se.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 30 september 2021 av Pirjo Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?