Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

hissknapp

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Besiktning

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Hiss vid bostadsanpassning

Läs mer om vad bostadsanpassning innebär och hur det fungerar.

ulricehamn.se/bostadsanpassning


Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 september 2018, senast ändrad den 11 februari 2019 av Gabriela Velasquez

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?