Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp, är tiden ofta en livsavgörande faktor. I en första-hjälpen-insats, kan en hjärtstartare (defibrillator) få ett hjärta som stannat att åter slå genom en strömstöt.

Hjärtstartare är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske. Det finns ett 50-tal hjärtstartare utplacerade – i kommunala lokaler, på företag och andra platser.

Hjärtstartarregister

På Hjärtstartarregistrets webbplats kan du hitta var de finns. Registret bygger på att den som skaffar en hjärtstartare också själv lägger till positionen. Här finns också bra information om första-hjälpen i stort.

Sveriges hjärtstartarregister

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 8 september 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?