Kommunjägare

En kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in skadade djur på kommunens mark.

Få hjälp av en kommunjägare

Om ett djur inom tätbebyggt utgör ett hot mot miljö eller människors hälsa kan en kommunjägare hjälpa till. En kommunjägare kan även ta hand om större vilda djur. Om du som fastighetsägare vill bli av med djur som orsakar skada inom tätbebyggt område, kan du anlita en kommunjägare på egen bekostnad. Ska insatsen göras utanför kommunens mark behöver kommunjägaren ha markägarens tillstånd.

Taxa 2024 (pdf)

Du som fastighetsägare ansvarar för ohyra och skadedjur i ditt hus och i din trädgård. En kommunjägare hjälper inte till med möss, råttor, myror och getingar. Dessa djur ska hanteras av företag som utrotar skadedjur.

Så förhindrar du skadedjur

Installera ett galler i skorstenen

Oanvända skorstenar är intressanta för kajor. Din sotare kan förse dig med ett galler som passar i alla skorstenspipor. Det är en effektiv metod för att inte erbjuda kajor häcknings- och boplatser.

Mata inte djuren

Om du matar rådjur på vintern kommer de tillbaka på sommaren. För djur som inte benämns som skadedjur i Jaktförordningen gäller allmän jakttid, vilket innebär att du inte kan få skyddsjakt. Rådjur är ett sådant djur.

Om du vill mata småfåglar kan du göra en anpassad bur av till exempel kompostgaller, som håller kajor och andra större fåglar borta.

Plocka bort fallfrukt

För att slippa älg och vildsvin i trädgården kan du städa bort frukt som ligger på marken.

Tips för att hålla borta störande fåglar

Det här gäller vid viltolyckor

Kommunjägare hjälper inte till vid viltolyckor. Om du kolliderar med vilt ska du i stället ringa 112.

Nationella viltolycksrådet

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 maj 2024, senast ändrad den 3 juni 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?