Hökerums förskola

Välkommen till Hökerums förskola! Förskolan ligger centralt belägen mitt i samhället, cirka 1,5 mil väster om Ulricehamn.

Bild Hökerums förskola som är en vitgul byggnad med flera våningarHökerums förskola

På Hökerums förskola finns sex avdelningar. På Storken 1, Storken 2 och Storken 3 går de yngsta barnen. Svanen 1 och Svanen 2 heter avdelningarna där 3-4-åringarna går och på Flyttfåglarna finns förskolans äldsta barn.

Förskolan ligger i närhet till skola och natur samt i anslutning till äldreboendet Hökerumsgården.

På Hökerums förskola vill vi att barnen ska ha roligt, vara trygga och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trivsel och trygghet

God utbildning i trygg miljö skapar vi genom att bygga upp förtroende mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger!

Den trivsel och trygghet som förtroendet bygger upp skapar förutsättningar för att barnet skall våga och tro på sig själv. Detta är en bra grund för att barnet skall ha det bra och utvecklas på förskolan. Vi pedagoger som arbetar på Hökerums förskola vet att det är viktigt att ha roligt tillsammans!

Lärande och utveckling

God utbildning i trygg miljö skapar vi genom att ge barnen tid, uppmuntran och utmaningar till att försöka och pröva själva. Arbetssättet att skynda långsamt är en framgångsfaktor för barns lärande och utveckling.

På Hökerums förskola sker lärande och utveckling på ett lekfullt sätt där vi ger barnen chans att befästa sin kunskap.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

God utbildning i trygg miljö skapar vi genom att tro på det kompetenta och nyfikna barnet. Barnens intressen och tankar ligger till grund för barnens upplevelser och utmaningar som de ställs inför på Hökerums förskola.

Vi pedagoger som arbetar på Hökerums förskola hjälper barnen att få nya erfarenheter och bra förutsättningar som bidrar till att de ska kunna erövra världen.

Delaktighet och inflytande

God utbildning i trygg miljö skapar vi genom att barn skall kunna göra sina röster hörda och bli respekterade. Barn måste bli sedda och få möjlighet att reflektera för att kunna känna delaktighet och där med få inflytande i vardagen.

Därför arbetar vi på Hökerums förskola med t.ex. avdelningsråd, samtalar och lyssnar mycket med barnen, olika ansvarsområden t.ex. matvärd, leda samlingar m.m.

God utbildning i trygg miljö skapar vi genom att bygga upp förtroende mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger!

Den trivsel och trygghet som förtroendet bygger upp skapar förutsättningar för att barnet skall våga och tro på sig själv. Detta är en bra grund för att barnet skall ha det bra och utvecklas på förskolan. Vi pedagoger som arbetar på Hökerums förskola vet att det är viktigt att ha roligt tillsammans!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Postvägen 3
52374 Hökerum

Hjälpte informationen på denna sida dig?