Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år.

Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut om eget omhändertagande finns, läs nedan). Kommunens entreprenör är för närvarande GJ & Son.

GJ & Son webbplats

Slamdispenser

Har du en modern avloppsanläggning med god funktion finns det möjlighet att ansöka om hämtning av slam vartannat år. Möjlighet till detta ges för fritidshus, en persons-hushåll eller överdimensionerad avloppsanläggning. Du hittar ansökningsblanketter under rubriken Blanketter för boende och miljö.

Det är viktigt att en slamavskiljare töms i tid. Detta eftersom slammet annars kan passera genom slamavskiljaren, vilket gör att det finns risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?