Arvodesberedningen

Arvodesberedning väljs vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.

Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerade i
kommunfullmäktige (inga ersättare).

Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar
och arvoden för kommunens förtroendevalda.

Beredningsledare

Jan Holmin (M)

Vice beredningsledare

Bengt Klasson (S)

Övriga ledamöter

Jan-Åke Claesson (C)

Martin Brandhill (L)

Jan-Henric Henningsson (SD)

Cristina Bernevång (KD)

Evelina Karlsson (V)

Ingemar Basth (MP)

Anna-Karin Sellberg (NU)

Publicerat av Anders Rosenberg den 1 november 2022, senast ändrad den 1 november 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?