Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter.

Stora torget i Ulricehamn.

Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill använda Stora torget finns det vissa regler som måste följas. Stora torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. För att boka torgplats, se information under rubrik ”Bokning” längre ner på sidan.

Regler för torghandel

Här nedan hittar du fullständiga regler kring torghandel.

Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

För exempel hur torghandelstaxan används, se exempel på torghandelstaxa (pdf)

Bokning

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och e-posta till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Vid frågor om bokning:

Filip Lindevall
e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
telefon: 0321 – 59 52 78

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 3 januari 2022 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?