Användande av offentlig plats

Allmän plats eller offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats.

När krävs det tillstånd från Polisen?

Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från Polisen.

Tillstånd från Polisen krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Vid frågor, kontakta handläggare eller skicka mejl till vår e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Ansökan till polisen - offentlig tillställning

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen in ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Ansökningshandlingar hos Polisen

Ansökan till Polisen - allmän sammankomst

Tillstånd för allmän sammankomst.

Du behöver tillstånd ifrån Polisen för att samla människor till en allmän sammankomst, som en demonstration eller konsert. För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den samordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Ansökningshandlingar hos Polisen

Regler och kostnader

Användande av offentlig plats riktlinjer (pdf)
Taxebilaga 2024 (pdf)

 

 

Torghandel

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Information om torghandel

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen in ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Ansökningshandlingar hos Polisen

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 januari 2015, senast ändrad den 10 januari 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?