Ändring av byggnad

Ändring av byggnad kan både vara att ändra användning av byggnad och att ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen.

Ny användning av en byggnad

Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Kontrollera så att eventuell detaljplan tillåter det du planerar att göra.

Ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen

Du måste lämna in en anmälan om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Där kan du enkelt följa din ansökan, ha allt på samma ställe, få besked digitalt och uppdatera dina handlingar och din ansökan.

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ser ut

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Där kan du enkelt följa din ansökan, ha allt på samma ställe, få besked digitalt och uppdatera dina handlingar och din ansökan.

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ser ut

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?