Adresser och adressättning

Samtliga fastigheter ska ha unika belägenhetsadresser som kommunen fastställer. En belägenhetsadress ska finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Den unika adressen är till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola, barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera) taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

Har du frågor angående din adress?

Kontakta planenheten via växeln 0321- 59 50 00 eller  via e-post: gis@ulricehamn.se

Hur nya adresser bestäms

I första hand får fastigheten ett ledigt väg-/gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer (exempel: Stenbocksgatan 3B). I andra hand sätts ett nummer på ett kvarter/infart med kompletterade löpande littera när antalet adresspunkter inte är känt till antalet.

Traktnamn och gårdsnamn

Om inte väg-/gatunamn finns (utanför tätort) ges fastigheten och byggnaden ett traktnamn och ett nummer (exempel: Sträckås 103), alternativt ett traktnamn med gårdsnamn* och ett nummer (exempel: Sträckås Östergården 103).

*Gårdsnamnet ska vara känt och använt av en så kallad namnbrukarkrets. Inga nykonstruktioner är aktuella för adressättning. Namnet måste få hävd innan det kan redovisas. Det betyder att namnet måste ha funnits en lång tid, i mer än 30 år.

Nya gator och vägar ej i detaljplanen

I de fall då nya vägar och gator uppförs och namngivning av dessa inte har varit med i detaljplaneprocessen, måste först namngivning av gata, väg eller plats ske innan adresssättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med beslut i kommunstyrelsen.

Vem som beslutar om nya adresser

Kommunen beslutar om adresser och svarar för ajourhållning av dessa i ett landsomfattande adressregister som administreras av Lantmäteriet.

Postnummer och postort

Vilket postnummer och vilken postort en adress ska ha bestäms av Postnord.

Nya gator, platser och tomter

När en gata, ett kvarter eller en allmän plats i Ulricehamns kommun får ett namn, är det en kommunal handläggare som kommer med förslag, oftast görs detta som en del i detaljplaneprocessen. De har kontakter och samarbetar med de myndigheter och organisationer som berörs av namnfrågor, till exempel hembygdsföreningar, Lantmäteriet och kommunens nämnder.

Själva namnbeslutet fattas av kommunstyrelsen.

Flytta och byta adress

Från och med 1 januari 2016 ska du som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt BankID).

Flyttanmälan hos Skatteverket

Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer. Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos Svensk adressändring.

Information om flyttanmälan hos Skatteverket

I första hand får fastigheten ett ledigt väg-/gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer (exempel: Stenbocksgatan 3B). I andra hand sätts ett nummer på ett kvarter/infart med kompletterade löpande littera när antalet adresspunkter inte är känt till antalet.

Traktnamn och gårdsnamn

Om inte väg-/gatunamn finns (utanför tätort) ges fastigheten och byggnaden ett traktnamn och ett nummer (exempel: Sträckås 103), alternativt ett traktnamn med gårdsnamn* och ett nummer (exempel: Sträckås Östergården 103).

*Gårdsnamnet ska vara känt och använt av en så kallad namnbrukarkrets. Inga nykonstruktioner är aktuella för adressättning. Namnet måste få hävd innan det kan redovisas. Det betyder att namnet måste ha funnits en lång tid, i mer än 30 år.

Nya gator och vägar ej i detaljplanen

I de fall då nya vägar och gator uppförs och namngivning av dessa inte har varit med i detaljplaneprocessen, måste först namngivning av gata, väg eller plats ske innan adresssättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med beslut i kommunstyrelsen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 17 februari 2016, senast ändrad den 4 april 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?