Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag. Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis har vi skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle. Nedan kan du läsa om exempel på hur vi samverkar.

Ring en vän

De seniorföreningar som finns i kommunen har gått ihop och beslutat sig för att göra en insats för att minska ofrivillig ensamhet. Några fantastiska eldsjälar ringer runt till äldre för en pratstund och bjuder in till olika aktiviteter. En fika tillsammans, en konsert eller bussresa. 500 telefonsamtal har det blivit på ett år och fler lär det bli framöver.

Ökad skolnärvaro

En grupp med ungdomar från högstadieskolan Stenbocks flex-grupp kommer till Ulricehamnsbygdens ridklubb en gång i veckan för att rida eller bara vara i stallet och umgås med hästarna. Tanken är att detta ska öka studiemotivationen hos elever som har svårt att klara av en vanlig skolgång. Många gånger handlar det om en bakomliggande NPF-problematik. Flera elever har även stor frånvaro i skolan och detta ska motivera dem att ta sig hemifrån. Det är ett välkommet avbrott för eleverna som gör att man orkar med skolan på ett annat sätt.

Musikbesök hemma hos dig

Genom musikbesök hemma hos äldre hemmaboende, bryts äldres isolering. Sång och musikbesöken gör att de inte känner sig bortglömda. Musiken väcker minner som leder till samtal. Musikern från Kulturgläntan uppmuntrar de äldre till att bjuda hem grannar, vänner och bekanta till musikbesöken. Personal i hemtjänsten och på äldreboenden hjälper till med kontakter.

Lots

Kommunen har utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen. Lotsen är Petra Grönhaug och hennes kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

 • Gulli Håkansson, Trossamfunden
 • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
 • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
 • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
 • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden
 • Peter Svenningsson, Idrottsrörelsen
 • Kristina Wilhelmsson, Funktionsrättsrörelsen

Stormöte 11 april

Under våren sätter vi fokus på tillgänglighet.

Temat tillgänglighet kommer efter önskemål från civilsamhället att delas in i två delar. Det blir funktionsrätt och hur föreningar kan kommunicera ut sitt budskap (hur man gör föreningen tillgänglig).

Mer information och inbjudan kommer när det närmar sig.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

 • Gulli Håkansson, Trossamfunden
 • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
 • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
 • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
 • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden
 • Peter Svenningsson, Idrottsrörelsen
 • Kristina Wilhelmsson, Funktionsrättsrörelsen

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 12 februari 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?