Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag. Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis har vi skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle. Nedan kan du läsa om exempel på hur vi samverkar.

Ring en vän

De seniorföreningar som finns i kommunen har gått ihop och beslutat sig för att göra en insats för att minska ofrivillig ensamhet. Några fantastiska eldsjälar ringer runt till äldre för en pratstund och bjuder in till olika aktiviteter. En fika tillsammans, en konsert eller bussresa. 500 telefonsamtal har det blivit på ett år och fler lär det bli framöver.

Ökad skolnärvaro

En grupp med ungdomar från högstadieskolan Stenbocks flex-grupp kommer till Ulricehamnsbygdens ridklubb en gång i veckan för att rida eller bara vara i stallet och umgås med hästarna. Tanken är att detta ska öka studiemotivationen hos elever som har svårt att klara av en vanlig skolgång. Många gånger handlar det om en bakomliggande NPF-problematik. Flera elever har även stor frånvaro i skolan och detta ska motivera dem att ta sig hemifrån. Det är ett välkommet avbrott för eleverna som gör att man orkar med skolan på ett annat sätt.

Musikbesök hemma hos dig

Genom musikbesök hemma hos äldre hemmaboende, bryts äldres isolering. Sång och musikbesöken gör att de inte känner sig bortglömda. Musiken väcker minner som leder till samtal. Musikern från Kulturgläntan uppmuntrar de äldre till att bjuda hem grannar, vänner och bekanta till musikbesöken. Personal i hemtjänsten och på äldreboenden hjälper till med kontakter.

Lots

Kommunen har utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen. Lotsen är Petra Grönhaug och hennes kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

 • Gulli Håkansson, Trossamfunden
 • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
 • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
 • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
 • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden
 • Peter Svenningsson, Idrottsrörelsen
 • Kristina Wilhelmsson, Funktionsrättsrörelsen

Stormöte 11 april

Under våren sätter vi fokus på tillgänglighet.

Temat tillgänglighet kommer efter önskemål från civilsamhället att delas in i två delar. Det blir funktionsrätt och hur föreningar kan kommunicera ut sitt budskap (hur man gör föreningen tillgänglig).

Mer information och inbjudan kommer när det närmar sig.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Minnesanteckningar

31 januari

Minnesanteckningar förda vid Samråd för samverkan mellan civilsamhället och kommunen

Närvarande

Björn Wilhelmsson, studieförbunden
Gulli Håkansson, trossamfunden
Peter Sveningsson, idrottsrörelsen
Wiktor Öberg, kommunen
Klas Redin, kommunen
Max Rademacher, kommunen
Petra Grönhaug, kommunen

Anmält förhinder

Tomas Jacov, landsbygdsorganisationerna
Elisabeth Frick, kulturorganisationerna
Britt-Marie Larsson, pensionärsorganisationerna
Kristina Wilhelmsson, funktionsrättsrörelsen

Presentationsrunda

En presentationsrunda genomförs eftersom Peter är med för första gången. Vi hälsar Peter välkommen i gänget.

Stormötet 11 april med tema tillgänglighet

Petra berättar att kommunens arbetsgrupp som jobbar med funktionshinderpolitiska programmet är i gång med sitt arbete. Det kommer att bli två kvällsdialoger för personer med funktionsnedsättning och anhöriga med inriktning på fysisk miljö, skola och aktiv fritid. Därefter är stormötet med tema tillgänglighet den 11 april. Som vi beslutade på förra mötet kommer mötet att vara indelat på två delar:

 • Funktionsrätt
 • Så kan föreningar kommunicera ut sitt budskap

Värdegrundsfrågan som ska lyftas på mötet är som vi tidigare önskat våldsbejakande extremism. Peter erbjuder oss att vara i UIF-stugan den här gången. Petra åker dit och tittar för att ta reda på om lokalen är tillräckligt stor och arbetar vidare med programmet. Inbjudan går ut ca en månad innan mötet är.

Agenda 2023-2024

Diskussion kring agendan som för 23 och 24 har tre utvecklingsområden.

Föreningshjälp

När vi hör talas att det finns bidrag att söka så informeras civilsamhället om det. Demokratifrågorna behöver ett tydligare fokus i civilsamhället och vi kommer fram till att ett stormöte under 2025 kommer att få det temat.

Kompetensutveckling styrelsearbete, ledarskap och engagemang

Studieförbunden genomför utbildningar för sina medlemmar.

Kunskapshöjande inom värdegrundsfrågor

Vi fortsätter att lyfta värdegrundsfrågor på stormöten.

Dagordningen framöver

På förra mötet beslutade vi att vi tillsammans ska se till att fylla dagordningen med viktiga frågor framöver. Då inga frågor inkommit blir punkten en aktivitet på dagens möte där alla funderar en stund på vad vi tycker att vi ska fylla dagordningen med i framtiden. Vi berättar för varandra.

 • Diskussion om hur civilsamhället, näringslivet och kommunen tillsammans minska utanförskapet för hemmasittare. Antalet inom det kommunala aktivitetsansvaret i Ulricehamn är högre än i riket.
 • Utanförskapet- hur når vi dem?
 • Kan man från kommunens sida erbjuda föreningar att lägga in information om kommande verksamhet på kommunens hemsida/informationsskyltar vid vägarna/anslagstavlan på torget för att spridas till medborgare?
 • Är det möjligt att kommunen erbjuder restauranger att få sätta upp tv-monitorer där kommun och föreningar kan sprida information likt informationsskyltar utmed R40?
 • Är scenen vid hotellet bokningsbarför att få framföra sin musik, teater och liknande offentligt?
 • Gemensam vaktmästare för många föreningar
 • Kan man från kommunen erbjuda lokaler på kvällar och helger för att nyttjas av föreningslivet? (Gärna gratis)
 • Vad har andra föreningar gör/ vad de har på gång? Kommunens insats. Då kommer frågorna! Det leder till nätverk.
 • Studiebesök hos varandra
 • Sprida information om/marknadsföra samverkan mer. Då kommer frågorna. Sprid det som vi har pratat om idag på sociala medier!
 • Föreningars ekonomiska förutsättningar framåt. Hur markandasförs folkhälsomedel?
 • Civilsamhällets återkommande utmaningar. (ekonomi, rekrytering, engagemang)
 • Aktuella aktiviteter och initiativ från civilsamhället. Vad vill man planera, vad är planerat?
 • Information från civilsamhället till kommunen. Vad fungerar bra i dialogen? Vad kan bli bättre?
 • Skapa forum hos kommunen som kan lotsa personer till föreningar/kommunen.
 • Klustra föreningar geografiskt som i Gällstad
 • Hur får vi fler (yngre) personer på stormöten? Mer fotarbete. Delge någon information som ger nytta för föreningar, typ bidrag.
 • Information från kommunen om aktiviteter som berör civilsamhället. Ex. aktuella bidrag och politiska uppdrag

Lite kort om UIF och samverkan

Peter berättar om UIF:s verksamhet och hur de samverkar med andra parter på lassalyckan.

Övrigt

Målbild Lassalyckan

Då tiden gick fort med mycket dialog på övriga punkter beslutade vi att lyfta denna punkt på nästa möte.

Civilsamhället möter utmaningarna 29 feb

Social ekonomi Sjuhärad bjuder in till ett möte för att berätta om sin förstudie om IOP, Det goda livet. På programmet finns också en föreläsning med Nadim Ghazale. Mötet är i Borås 17:30-20. Petra skickar ut inbjudan.

Kommande möten

24 april, 28 augusti, 6 november är sedan tidigare inbokat för möten. Samtliga möten börjar kl. 17:00.

Antecknat av Petra

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

 • Gulli Håkansson, Trossamfunden
 • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
 • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
 • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
 • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden
 • Peter Svenningsson, Idrottsrörelsen
 • Kristina Wilhelmsson, Funktionsrättsrörelsen

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 5 mars 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?