Vatten och avlopp

Bor du i tätbebyggt område så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Om din fastighet ligger utanför tätorten ansvarar du oftast själv för att ordna eget dricksvatten och enskild avloppsanläggning.

Kommunalt vatten och avlopp

Kontaktuppgifter och mer information om anslutning och avgifter för avlopp och vatten hittar du hos Ulricehamns Energi AB som är de som ansvarar för detta i Ulricehamns kommun.

Ulricehamns Energi

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Enskilt avlopp

Egen brunn

Som fastighetsägare utanför tätbebyggt område får du oftast ditt dricksvatten från en egen brunn. Den kan vara borrad eller grävd. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för du har ett bra vatten.

Egen brunn

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från avloppsanläggningar är ett avfall som kommunen ansvarar för. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år och det är kommunen eller kommunens entreprenör som sköter tömningen.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 23 januari 2024 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?