Jordbruk och djurhållning

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken. Beroende på storlek räknas jordbruk och lantbruk som antingen B- eller C-verksamheter.

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan TöveEn tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan

Du anmäler jordbruksverksamhet till kommunen på blanketten Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet – Jordbruk.

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk kommer kommunen ta ut en avgift. Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

Inspektioner

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön. Enligt miljöbalken (1998:808) innebär egenkontroll att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Djurskydd​

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen. Läs mer på Länsstyrelsen webbplats. Det är även dit man vänder sig om man vill anmäla om man tror eller ser att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 9 augusti 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

E-tjänster relaterade till Tillstånd och regler

Hjälpte informationen på denna sida dig?