Skottek 1:10, ”campingområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Skottek 1:10, ”campingområdet”.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för en utveckling och expansion av den befintliga campingverksamheten för Skotteksgårdens Camping och Stugby.

Beskrivning

Gällande detaljplan är från 1988 och möjliggör för användningen samlingslokaler. Planen togs fram i samband med att Ulricehamns missionsförsamling utökade sin verksamhet med bland annat logimöjligheter. För att utveckla dagens campingverksamhet behövs alltså en ny detaljplan tas fram, dels för att användningen samlingslokaler inte möjliggör för camping och dels för att markytan öster om campingen som tas i anspråk i samband med utvecklingen ej är planlagd.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se samrådsförslaget i 3D.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Samrådsförslag för Skottek 1:10 m.fl. i ArcGIS Urban

Tidplan

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 16 februari 2022, senast ändrad den 2 juni 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?