Verksamhetsavfall

Avfall från industrier, affärer och andra företag kallas verksamhetsavfall.

Du som verksamhetsutövare ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs. Verksamheten kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och behandling av verksamhetsavfallet.

Hushållsliknande avfall, till exempel avfall från kök och personalutrymmen, är ett kommunalt ansvar. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta. För att boka avhämtning av hushållsliknande avfall behöver du ett abonnemang hos kommunen.

Ska du transportera avfall yrkesmässigt behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.  Du kan läsa mer om tillstånd för transport och behandling av avfall på Länsstyrelsens webbplats.

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?