Verksamhetsavfall

Avfall från industrier, affärer och andra företag kallas verksamhetsavfall.

Foto: Sören Håkanlind

Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs. Verksamheten kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och behandling av verksamhetsavfallet.

Hushållsliknande avfall

Verksamheters hushållsliknande avfall till exempel avfall från kök och personalutrymmen är dock ett kommunalt ansvar. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta.

Tillstånd till transporter och behandling av avfall, information på Länsstyrelsens webbplats

Avloppsslam från jordbruket

Om avloppsslammet ska användas i jordbruket så gäller vissa regler, bland annat 10 månaders karens.  Kraven är vidare till för att minimera risken för smitta. Enligt Naturvårdsverket får avloppsslam inte användas på:

  • betesmark
  • åkermark som ska användas inom 10 månader för bete eller om vallfodergrödor ska skördas, detta räknat från slamspridningstillfället
  • mark där man odlar, eller att man inom 10 månader kommer att odla bär, potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt eller grödor som är i kontakt med jorden och normalt konsumeras råa

Jordbruk med tillgång till sug- och spridarutrustning eller fastighetsägare med tillgång till avvattningsutrustning och latrinkompost kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden själva få ta hand om sitt slam. Även här gäller att avloppsanläggningen är modern och med god funktion.

Avgift för behandling av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges antagna taxa.

Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter.

Verksamheters hushållsliknande avfall till exempel avfall från kök och personalutrymmen är dock ett kommunalt ansvar. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta.

Tillstånd till transporter och behandling av avfall, information på Länsstyrelsens webbplats


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 9 augusti 2019 av Kajsa Klasson Frisell

E-tjänster relaterade till Tillstånd och regler

Hjälpte informationen på denna sida dig?