Verksamhetsavfall

Avfall från industrier, affärer och andra företag kallas verksamhetsavfall.

Soptunnor

Du som driver verksamhet ansvarar för att avfallet tas omhand på rätt sätt och att du följer miljöbalkens hänsynsregler. Du kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och att hantera verksamhetsavfallet.

Hushållsliknande avfall från kök och personalutrymmen är ett kommunalt ansvar. Bara kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta. För att boka hämtning av hushållsliknande avfall behöver du ett abonnemang hos kommunen.

Ska du transportera avfall yrkesmässigt behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska också anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.  Du kan läsa mer om tillstånd för transport och behandling av avfall på Länsstyrelsens webbplats.

Återvinningscentralen Övreskog

Tar inte emot farligt avfall från företag!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?