Murar, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt.

Vad och var ska du bygga?

Staket

Ett staket är generellt sett inte lovpliktigt, men ett högre staket kan räknas som ett plank. En konstruktion där det är mer luft än 50% mellan materialet räknas generellt sett som staket eller stängsel.

Plank

Ett plank är en konstruktion med syfte att avgränsa markytor. Planket kan bestå av vilket material som helst där det är mindre luft mellan materialet än 50%. Plank över 110 cm behöver alltid bygglov.

Det finns vissa bygglovslättnader för en- och tvåbostadshus vid uppförande av mur och plank i anslutning till uteplats vid huset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 m och sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Nätstängsel

Ska du sätta upp nätstängsel eller till exempel glesa smidesstaket som är över 1,8 m högt? Då behöver du bygglov.

Mur eller stödmur

En mur är en konstruktion av främst stenmaterial med funktion att avgränsa markytor eller ta upp höjdskillnader i marken. Mur eller stödmur högre än 50 cm är bygglovspliktiga. Detta gäller oavsett om muren är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Allmänna regler inom tätort

Vid gathörn får plank eller mur vara högst 80 cm. Det gäller på en sträcka på 10 meter från vardera hållet från gatukorsningen. Vid tomtutfart mot körbana får plank eller mur vara högst 80 cm. Det gäller en sträcka på 2,5 meter åt vardera hållet räknat från utfarten mot körbanan.

I spridd bebyggelse

I spridd bebyggelse får du bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. Ska du bygga närmare 4,5 meter från tomtgräns behövs alltid grannes medgivande. Att bygga plank eller mur i närhet till gata eller väg kan innebära risker ur trafiksynpunkt och kräver oftast tillstånd där bl.a. Trafikverket har möjlighet att yttra sig.

Några första steg

Om du tänkt bygga ett staket, plank eller en mur granskas din ansökan mot hur den kommer passa in i omgivningen.

Tänk på att även om inte bygglov krävs för staket, plank eller mur bör du ändå informera fastighetens grannar.

Gör anmälan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsblankett
  • Situationsplan
  • Fasadritning – Här redovisar du hur planket kommer att se ut från sidan. Måttsättning ska finnas.
  • Detaljritning
  • Sektion – I sektionen redovisar du hur du tänkt förankra din mur eller ditt staket/plank.
  • Förslag på kontrollplan
  • Foto – Bifoga ett foto på var du tänkt bygga muren/staketet/planket så vi lättare kan handlägga ditt ärende.

Ansökningshandlingar

Staket

Ett staket är generellt sett inte lovpliktigt, men ett högre staket kan räknas som ett plank. En konstruktion där det är mer luft än 50% mellan materialet räknas generellt sett som staket eller stängsel.

Plank

Ett plank är en konstruktion med syfte att avgränsa markytor. Planket kan bestå av vilket material som helst där det är mindre luft mellan materialet än 50%. Plank över 110 cm behöver alltid bygglov.

Det finns vissa bygglovslättnader för en- och tvåbostadshus vid uppförande av mur och plank i anslutning till uteplats vid huset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 m och sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Nätstängsel

Ska du sätta upp nätstängsel eller till exempel glesa smidesstaket som är över 1,8 m högt? Då behöver du bygglov.

Mur eller stödmur

En mur är en konstruktion av främst stenmaterial med funktion att avgränsa markytor eller ta upp höjdskillnader i marken. Mur eller stödmur högre än 50 cm är bygglovspliktiga. Detta gäller oavsett om muren är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Allmänna regler inom tätort

Vid gathörn får plank eller mur vara högst 80 cm. Det gäller på en sträcka på 10 meter från vardera hållet från gatukorsningen. Vid tomtutfart mot körbana får plank eller mur vara högst 80 cm. Det gäller en sträcka på 2,5 meter åt vardera hållet räknat från utfarten mot körbanan.

I spridd bebyggelse

I spridd bebyggelse får du bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. Ska du bygga närmare 4,5 meter från tomtgräns behövs alltid grannes medgivande. Att bygga plank eller mur i närhet till gata eller väg kan innebära risker ur trafiksynpunkt och kräver oftast tillstånd där bl.a. Trafikverket har möjlighet att yttra sig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?