Sparven 10 m.fl.

Här hittar du information om detaljplanen Sparven 10 m.fl.

Kartbild över detaljplaneområdet Sparven 10 m.fl.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontorsverksamheter på fastighet Sparven 10. Planen syftar även till att släcka stora delar av Ulricehamns stadsplan från 1934 och ta fram en ny detaljplan utefter moderna bestämmelser och föreskrifter.

Beskrivning

Planområdet är beläget i centrala Ulricehamn och omfattar kvarteren Sparven, Svanen, Tjädern, Mörkullan, Stenbocken, Tingsholm och del av Höken.

Kommunens fastighetskontor planerar en ombyggnation av förvaltningslokalen på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. För att tillåta en framtida utveckling av lokalen behövs en ny detaljplan tas fram. Miljö och samhällsbyggnad fick uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Sparven 10. I beslutet stod det skrivet att i samband med arbetet med ny detaljplan ska möjligheten att ta med fler fastigheter som finns i området undersökas.

Den gällande detaljplanen för området är Ulricehamns stadsplan från 1934 och har därmed utdaterad plantekniska egenskaper. En ny detaljplan innebär att samtliga fastigheter inom planområdet får uppdaterade planbestämmelser utefter gällande föreskrifter och råd som förväntas underlätta eventuella framtida handläggningsprocesser.

Enligt den preliminära tidplanen förväntas detaljplanen att gå ut på samråd under kvartal 3, år 2024.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 13 november 2023, senast ändrad den 14 maj 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?