Hus i villastan

Nyheter inom miljö och bygg

Här finns information om bl.a. byggenhetens Öppet Hus, aktuella lagändringar som berör bygg och miljö m.m.

hjälm, vinkelhake och ritning

Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer…

Stadsskogen lägenheter

Bostäder och boende

Hemmet är den plats där vi ska trivas och må bra. Här hittar både du som äger fastigheter och för…

Återvinningsstation Foto: Sören Håkanlind

Återvinning och avfall

Återvinning Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer Sophämtning Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i…

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruk och djur

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån…

Flicka fiskar i Ätran. Foto: Jan Töve

Vatten, mark och miljö

Kommunen följer hela tiden utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Den är…

Utomhusmiljö i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och…

Energi- och klimatrådgivare Decima Henningsson vid en solcellspark. foto: John Hamnelid

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner och företag Energi- och klimatrådgivning är ett stöd för företag och privatpersoner för att hjälpa till…

Vattenkran och handfat

Vatten och avlopp

Det kommunala vattnet har en hög och jämn kvalitet. Dricksvattnet som kommer ur kranen är en värdefull naturtillgång som som det…

Barnhänder med färg på

Hälsoskydd i offentliga verksamheter

För att få driva skol- och fritidsverksamhet eller starta en verksamhet som erbjuder allmänheten hygienisk behandling med risk för blodsmitta…

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I Ulricehamns kommun finns idag tre vindkraftverk som är i drift. 2012 uppfördes tre vindkraftverk mellan Ulricehamn och Marbäck med en…

Person fyller i blankett

Blanketter för boende och miljö

Här finns blanketter samlade som rör miljöområdet. Du hittar dem också under respektive område på webbplatsen. Ditt ärende går snabbare…

Grönsaker i närbild.

Livsmedel

Du som konsument ska kunna lita på att den mat du köper och äter är säker och håller utlovad kvalitet. Därför…