hjälm, vinkelhake och ritning

Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer…

Bild på ett villabygge i Villastan

Lediga tomter

Här hittar du lediga tomter för enbostadshus och för industritomter i kommunen.

Återvinningsstation Foto: Sören Håkanlind

Återvinning och avfall

Ansökan om avfallsdispens Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll i kommunen är skyldiga att lämna avfall till renhållaren enligt…

Flicka fiskar i Ätran. Foto: Jan Töve

Mark och miljö

Kommunen följer hela tiden utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Mycket…

Vattenkran och handfat

Vatten och avlopp

Det kommunala vattnet har en hög och jämn kvalitet. Dricksvattnet som kommer ur kranen är en värdefull naturtillgång som som…

Utomhusmiljö i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och…

Man ritar planlösning

Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och…

Grönsaker i närbild.

Mat och hälsa

Du som konsument ska kunna lita på att den mat du köper och äter är säker och håller utlovad kvalitet. Därför…

Hus i villastan

Nyheter inom miljö och bygg

Här finns information om bland annat byggenhetens öppet hus, aktuella lagändringar som berör bygg och miljö med mera.

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I kommunens vindkraftsplan finns en detaljerad beskrivning av hur vindkraft kan användas i Ulricehamns kommun och vilka möjligheter och konsekvenser det…

Stadsskogen lägenheter

Bostäder och boende

Hemmet är den plats där vi ska trivas och må bra. Här hittar både du som äger fastigheter och för…