Byggnader i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Byggnation och tillstånd

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer…

Stadsskogen, Ulricehamn

Lediga tomter

I Ulricehamns tätort finns just nu villatomter på Borgmästarhagen. Det finns även tomter i 15 mindre orter runt om i kommunen.…

Stadsskogen lägenheter

Bostäder och boende

Hemmet är den plats där vi ska trivas och må bra. Här hittar både du som äger fastigheter och för…

Återvinningsstation i Ulricehamn. Foto: Sören Håkanlind

Återvinning och avfall

Återvinning Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer Sophämtning Det är Ulricehamns energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i…

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruk och djur

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån…

Flicka fiskar i Ätran. Foto: Jan Töve

Vatten, mark och miljö

Kommunen följer hela tiden utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Kommunens…

Utomhusmiljö i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och…

Energi- och klimatrådgivare Decima Henningsson vid en solcellspark. foto: John Hamnelid

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner och företag Energi- och klimatrådgivning är ett stöd för företag och privatpersoner för att hjälpa till…

Förskola. Sören Håkanlind

Hälsoskydd i offentliga verksamheter

För att få driva skol- och fritidsverksamhet eller starta en verksamhet som erbjuder allmänheten hygienisk behandling med risk för blodsmitta…

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I Ulricehamns kommun finns idag fyra vindkraftverk som är i drift. Det minsta verket uppfördes i slutet av 1990-talet i…

Grönsaker i närbild.

Livsmedel

Du som konsument ska kunna lita på att den mat du köper och äter är säker och håller utlovad kvalitet. Därför…