Byggnader i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Byggnation och tillstånd

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information.…

Stadsskogen, Ulricehamn

Lediga tomter

I Ulricehamns tätort finns just nu villatomter på Borgmästarhagen. Det finns även tomter i 17 mindre orter runt om i kommunen.…

Återvinningsstation i Ulricehamn. Foto: Sören Håkanlind

Återvinning och avfall

Återvinning Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer Sophämtning Avfall hämtas upp från alla hushåll i Ulricehamns kommun regelbundet. För att återvinna ditt avfall…

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruk och djur

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån Miljöbalken. Kommunen har som uppgift att ha tillsyn på jordbruksföretag så att de följer…

Trafik och gata. Foto: Jan Töve

Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av…

Övergångsställe. Foto: Sören Håkanlind

Trafik och gata

Här hittar du information om allt från snöröjning, sopning av gator, parkeringar inom kommunen, alternativa drivmedel, kollektivtrafiken inom kommunen till…

Flicka fiskar i Ätran. Foto: Jan Töve

Vatten, mark och miljö

Kommunen följer hela tiden utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Kommunens…

Utomhusmiljö i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och…

Lampa och ljus . Foto: Charbel Sader

Energi och rådgivning

Vår energirådgivare kan hjälpa dig med gratis, opartisk och oberoende rådgivning. Vi finns för både Tranemo och Ulricehamns kommun. Rådgivningen är till…

Smultron Foto: Malin Sellin

Livsmedel och hälsa

Vi på miljöenheten arbetar för att ingen ska bli sjuk av miljön som vi lever i, maten vi stoppar i…

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I Ulricehamns kommun finns idag fyra vindkraftverk som är i drift. Det minsta verket uppfördes i slutet av 1990-talet i…

Stadsskogen lägenheter

Din bostad

Hemmet är den plats där vi ska trivas och må bra. Här hittar både du som äger fastigheter och för…

Person fyller i blankett

Blanketter för boende och miljö

Här finns blanketter samlade som rör miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Du hittar dem också under respektive område på webbplatsen. Ditt ärende…