Cykla, vandra och spring

Ulricehamn bjuder på många fina vandringsleder, cykelleder, stigar och motionsspår – både sommar och vinter. På banvallen kan du cykla asfalterat och bilfritt längs med Åsunden. Lassalyckan bjuder på mer terräng och spår för stigcykling.

En vandringsled på Komosse naturreservatVi har många natursköna vandringsleder i kommunen. Vandringsleden på Komosse är en av dem.

Vandringsleder

Vandra runt Åsunden, utmed Ätradalen eller Galtåsenleden upp på Västergötlands högsta punkt. Eller på Björnöleden genom Komosse – ett av Sveriges största myrlandskap. Vandringslederna i Ulricehamn har varierad terräng och är av varierande längd. Längs med lederna finns ofta skyltar och tavlor som berättar om naturen, historien och människorna från platsen. I flikarna nedan hittar du mer information om varje led. Vistas gärna i naturen och upplev allt det fantastiska med den, men glöm inte allemansrätten.

Blidsbergs spår och leder

Viktmagasinet kan erbjuda tre härliga och lätta vandringsleder. Alla lederna har start och mål vid Bygdegården.

Vandringsled gul 7,7 kilometer

Gul 7,7 km. Leden går norrut till Humla/Gunnarp, sedan söderut via gamla järnvägen och kommer upp till korsningen där det en gång i tiden stod en arbetskur ”Kurn” där strålar den gula leden ihop med den blå för att ledas österut mot Falköpingsvägen och runt så att man kommer ut på banvallen och går västerut mot Påarp. Därifrån tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled blå 4,8 kilometer

Blå 4,8 km. BLÅ led följer GUL led från start. Leden viker av åt höger och bli då BLÅ markering och går då österut mot Ljungtorp och ”Kurn” och strålar åter samman med GUL led tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled vit 7,5 kilometer

Vit 7,5 km, ”Körkelen”, en lätt och trevlig led att gå eller cykla. Start och mål vid Bydgegården.

En karta över motionsspår i Blidsberg.

(klicka på kartan för att förstora)

Blidsbergs MTB-spår

MTB-spåret går i ett fint område som till stor del består av relativt gammal gran- och tallskog. Marken är mossbeklädd och det finns gott om blåbärsris. Banan är periodvis kuperad och spåret ringlar sig upp och ner för åsarna i området. Dessa ligger ganska frekvent under första hälften av banan medan de är högre men färre under den senare delen.

Svårighetsgraden växlar mellan relativt lätt till medelsvår. Det finns inga byggda hinder men terrängen och backarna gör den ändå rolig och tekniskt utmanade att cykla.

Tänk på att:

 • Spåret är inte enkelriktat så det är möjligt att möta cyklister på banan.
 • Spåret korsar banvallen vid två tillfällen så iakttag försiktighet.
 • Delar av MTB-spåret går på samma sträcka som vandringsleder. Visa hänsyn.
 • I den sydöstra delen av spåret går det ibland kor på bete. Visa hänsyn även här.

Karta med mtb-spåret i Blidsberg utmarkerat.

Blå stigen, 5 km

Denna strövstig går i Ulricehamn och du kan starta vid Lassalyckan, ovanför sim- och sporthallen och vid Herralyckedreven. Stigen bjuder på en vacker vandring i omväxlande natur med lövskog, granskog och beteshagar. Leden är märkt med blåmarkerade stolpar och går uteslutande på skogsstig.

Startplatser utmärkta på karta på enrio.se

Karta över Blå stigens vandringsled med rastplatser (pdf)

Brunnsnässtigen 2,4 km

Brunnsnässtigen är en trevlig strövstig som går genom ett kuperat och varierat landskap runt Åsakullen. En tredjedel av vandringsleden går genom Kråkebo naturreservat. Här får man uppleva vacker lövskog i en dramatisk natur med branta klippväggar.

Resterande del går mestadels genom odlad barrskog som kommunen arbetar för att försöka klassa om till rekreationsskog. Eller alternativt utöka för att bli en del av det befintliga naturreservatet.

Obs! Delar av stigen går i närheten av stup. Håll uppsikt över barn.

Tips:

 • En eldplats med vacker utsikt över sjön ligger strax söder om Åsastugan.
 • Går du stigen motsols får du lite lättare en skymt av Åsunden utmed stigens södra del.
 • Gå stigen medsols om du vill undvika branta nedförsbackar.
 • Passa på att besöka Brunnsnäs säteri som ägs av Ulricehamns kommun. Det är en fin herrgård med tillhörande odlingslandskap rik på historia och viktiga kulturvärden.

Fakta Brunnsnässtigen:

 • Medelsvår (branta backar)
 • Gulmarkerad
 • Rundslinga
 • Förvaltas av Ulricehamns kommun

Karta över Brunnsnässtigens sträckning

 

Dalumsleden, 34 km

Dalumsleden är en natur- och kulturvandring runt Dalum. Leden har gul märkning med blå anslutningsleder. På leden passerar du bland annat platser där det finns eller har funnits gamla torp och backstugor, bronsåldersrösen och kvarnstensbrott.

Du passerar också två sjöar med fågeltorn och många natursköna platser. Två vindskydd och flera fina rastplatser finns utmed leden. Leden är konstruerad så att du med lite hjälp av stigar och vägar själv kan hitta dina egna rundslingor.

Anslutningsleder finns från Nörevägen, vid Dalums kyrka, utmed riksväg 46 vid avtagsvägen till Vång och i Dalums samhälle, Vedåslavägen vid elljusspåret.

Dalums Hembygdsförening ansvarar för skötsel och drift av leden.
Klassning: Medel med vissa sträckor svår.

Interaktiv höjdprofil
Instruktion: Öppna länken och klicka på vandringsleden. Stäng sedan inforutan som poppade upp. När höjdprofilens graf är färdigritad kan du flytta och zooma i kartan som du önskar. Håller du pekaren över höjdgrafen så ser du samtidigt vart du befinner dig på leden.

Dalumsleden utritad på karta, eniro.se

Karta över Dalumsleden

Karta över Dalumsleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elljusspår

Elljusspåren i Ulricehamns kommun är upplysta spår som du kan använda för att springa, jogga, promenera eller åka skidor. Här nedan listar vi samtliga elljusspår,

 • Grönahög 2,8 km, utgångspunkt Bygdegården
 • Knätte 2 km, utgångspunkt Träprodukter
 • Marbäck 2,5 km, utgångspunkt Nolhagavägen
 • Nitta 2,2 km, utgångspunkt Återvinningsstationen
 • Röshult 2,7 km, utgångspunkt Skogsbo
 • Tvärred 2,3 km, utgångspunkt Bergavallen Idrottsplats
 • Ulricehamn 3,5 km, utgångspunkt Lassalyckans skidstadion
 • Vegby 1,6 km, utgångspunkt Sämshov Idrottsplats

Karta med alla startpunkter, eniro.se

Galtåsenleden, 9 km

Galtåsenleden startar vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden har orange märkning. Från Lassalyckan går leden tillsammans med Rönnåsenleden på slingrande skogsväg ner till Pinebobäcken och passerar ruinerna av gården Rönnåsen.

Vid Hässlet viker stigen av mot Kinnared. Du passerar Getaryggsvägen på vägen upp mot Galtåsen som är Västergötlands högsta punkt, 362 meter över havet. Galtåsenleden slutar vid Galtåsens topp.

Galtåsenleden utritad på karta, eniro.se

 

Häradsvägen 12,5 km

Vandringsleden går genom Grönahögs socken mellan Uddagården strax söder om Grönahögs kyrka och Påbo kapell.

Längs med leden finns flera platser med intressant information. Kvarnfallet med 40 meters fallhöjd ligger i ett kuperat område med stora naturvärden. Vid Östentorps säteri finns rester kvar efter en gammal försvarsborg. Små avstickare finns på olika ställen från leden för att visa intressanta sevärdheter. Till dessa finns pilar som visar vägen. Vid Påbosjön finns rastplats med vindskydd.

 • Broschyrer med karta finns i låda på skolans vägg vid Grönahögs hembygdsstugor i Köttkulla, på anslagstavla vid Grönahögs kyrka, vid busshållplatsen i Påbo samt på Turistbyrån i Ulricehamn.
 • Leden är markerad med blåvita skyltar på vissa ställen även med röda riktningspilar.
 • Lämpliga startplatser med parkeringsmöjligheter: Grönahögs kyrka, Påbo kapell, vid gården Odla.
 • Ansvarig för leden är Grönahögs hembygdsförening.
Bild på en broschyr med information om häradsvägen

Presentation av häradsvägen broschyr. (Klicka på bilden för att få den större)

Häradsvägen på karta

(Klicka på bilden för att se den större)

 

Komosse - Björnöleden, 5 km

Björnöleden går genom Komosse som är ett naturreservat och en av Sydsveriges största myrar. Den fem kilometer långa Björnöleden utgår från parkeringen vid Mörkö. Från den spångade leden kan man uppleva det storslagna myrlandskapet och känslan av ödslighet.

Utmed vägen finns sju stationer som förklarar hur mossen är uppbyggd. Leden går fram till Lilla Björnön där det finns rastplats med eldstad och vindskydd.

Komosse utmärkt på karta, eniro.se

Björnöleden komosse (pdf)

Klevabergets vandringsspår

Vandringsspåret längs klevaberget utanför Vegby.

Klevaberget utmärkt på en karta (pdf)

Krongårdens naturstigar, 2 km och 4,5 km

Vandringsleden har start och mål vid Kronogården i Trädet. Den kortare stigen är anpassad för barnvagnar och rullstolar. Den längre stigen löper genom granskog, våtmarker och kulturlandskap.

Kronogården utmärkt på karta, eniro.se

Lassalyckan trail 2- 6,7 km

Lassalyckan Trail (2,0 – 6,7 km) är ett nytt sätt att uppleva naturen på Lassalyckan. Banan går på smala stigar i en kuperad och varierad terräng. Till skillnad från motions- och skidspåren är man hela tiden omsluten av skog och den ger därför en härligare naturupplevelse.

Banan är märkt med reflexer i orange färg vilket gör den möjlig att använda nattetid.

Trail spåret på turistbyråns webb.

Bild på karta där trailspåret är utmärkt.

Trailspåret. klicka på kartan för att få den större.

Marbäcksleden, 8 km

Start och mål för denna vandringsled är den gamla stationen vid Pinebo, Grönahögsvägen. Du vandrar på den gamla ridvägen där leden sammanfaller med Åsundenleden. På vägen tillbaka till Pinebo går vandringen på den gamla järnvägsbanken där tågen mellan Ulricehamn och Jönköping gick fram till 1960. Turen följer skogsvägen ner till Bredgården i Marbäck.

Stigen är märkt med vita pilar och stolpar:

Bild på stolpar med vit märkning som den ser ut på Marbäcksleden.

Följ vita stolpar längs Marbäcksleden.

Bild på Marbäcksleden på en karta.

Karta över arbäcksleden (pdf)

Marbäcksleden utritad på Eniro karta

Mogden runt 7,4 km

Den 7,4 kilometer långa leden startar vid det gamla stationshuset i Hökerum och går sedan vidare mot Aspanäs, säteriet och badplatsen. Den sista sträckan av leden är på sjöns västra sida och går på banvallen. Längst med leden kan man finna en del sevärdheter. Bland annat Vädersholms borgruin, Hökerums slott, Fagernäs och Säby säteri för den som vilka av en bit från leden.

Leden är gulmarkerad.

Karta Mogden runt (pdf)

Pilgrimsleden Norra Ätradalen 39 km

Pilgrimsled genom Ätradalen från Kronogården i Trädet till Skottek i södra delarna av Ulricehamns centralort. Leden är en fortsättning på pilgimslederna i Skaraborg och knyter samman Falbygden och Ätradalen.

Från Kronogården till Blidsberg följer Pilgrimsleden Redvägsledens sträckning som i huvudsak går på stigar och skogsvägar. Från Blidsberg genom Ulricehamn till Skottek går leden utmed den gamla färdvägen genom Ätradalen och på banvallen efter den nedlagda järnvägen mellan Ulricehamn och Falköping som numera är gång- och cykelbana.

Utmed vägen passeras 4 kyrkor och andra intressanta natur- och kulturhistoriska platser. Leden är märkt med Sankt Olofs-korset.

Broschyr om Pilgrimsleden, Norra Ätradalen (pdf)

Prästavägen Gällstad, 2,5 km

Prästavägen är en kulturväg mellan Gårdö i Gällstad och Södra Säm. Prästens väg mellan bostället och kyrkan i Södra Säm. Utmed vägen finns 28 intressanta kulturminnen.

Broschyr om Prästavägen Gällstad från 2017 (pdf)

Die Pfarrerstraße (pdf)

 

Rönnåsenleden, 9 km

Rönnåsenleden startar och slutar vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden går tillsammans med Galtåsenleden på slingrande skogsväg ner mot Pinebobäcken och passerar ruinerna av gården Rönnåsen.

Rönnåsenleden fortsätter grusvägen förbi Hässlet och Sillebacken vidare mot Hester. Sista biten fortsätter Rönnåsenleden tillsammans med Blå stigen tillbaka till Lassalyckan.

Vita stolpar som märkningen ser ut längs Rönnåsenleden.

Rönnåsenleden är utmärkt med vita skyltar och stolpar.Bild på karta över Rönnåsenleden.

Rönnåsenleden utritad på Eniro karta

Redvägsleden, 47 km

Redvägsleden går mellan Lassalyckan och Trädet i norra delen av Ulricehamns kommun. Leden har orange märkning. Leden går genom ett lätt kuperat landskap och du bjuds på många fina naturupplevelser och kulturhistoriskt intressanta fornlämningar. Leden följer i vissa stycken Ätrans slingrande väg genom Ätradalen.

Vid Timmele finns spår kvar av den gamla ridvägen som under 1300-talet var landskapets viktigaste färdväg från Halland och upp mot Falbygden. Redvägsleden och Åsundenleden går samma sträckning mellan Lassalyckan och Ubbarp. Längre norrut går Redvägsleden och Dalumsleden samma sträckningar.

Du passerar naturreservatet Baktrågen, en speciell geologisk formation med en rik flora och fornminnen där Redvägsleden sammantrålar med Dalumsleder finns Jordkulan 100 meter från leden. En rastplats med eldstad, vindskydd och toalett. Mellan Dalum och Blidsberg i närheten av Ormestorp finns ett vindskydd för rast och övernattning.

Klassning: Medel

Kartor och mer information

Information om Redvägsleden och karta op vastsverige.com

Redvägsleden gpx (filen kan öppnas i GPS:er och med hjälp av olika appar i mobiltelefoner)

Sjuhäradsleden, 140 km, Europaled 1

Sjuhäradsleden startar vid järnvägsstationen i Hindås och går via Bollebygd, Borås och Ulricehamn till Hotell Mullsjö, Mullsjö. Leden är 140 km lång och uppdelad i 10 etapper. Sedan 1991 ingår Sjuhäradsleden i den internationella vandringsleden Europaled 1 som börjar i Italien och slutar i Grövelsjön i norra Dalarna, Sverige.

Sjuhäradsleden ansluter till Vildmarksleden i Hindås i väster och Vätterleden i Mullsjö i öster. Ansvariga för leden är Bollebygds, Borås och Ulricehamns kommuner Vandringsleden går genom skiftande miljöer. Du vandrar genom skogsmark, jordbrukslandskap och stad. Leden är markerad med orange märkning och pilar.

Rastplatser och annan service finns utsatta på respektive etappkarta. Sträckningen genom Ulricehamns kommun är 60 km och går mellan Hallabron vid Tolkens sydspets och kommungränsen mot Mullsjö vid Ryfors. Leden har orange märkning.

Europaled 1 (Ulricehamns kommun) utritad på karta

Karta och information i för varje etapp finns nedan (i pdf-format):

Sjuhäradsrundan, 150 km

Sjuhäradsrundan går i 4 etapper. Ulricehamn – Tranemo, Tranemo – Svenljunga, Svenljunga – Borås, Borås – Ulrichehamn. Rundan går därmed med fördel att starta och gå i mål i Ulricehamns kommun.

Info om Sjuhäradsrundan och karta på Ulricehamns turistbyrås webbplats

Rödvita stigen, 2,7 km

Den Rödvita stigen är ett fint komplement till de stora motionsspåren på Lassalyckan. Den går lite avsides men startar vid Hotell Lassalyckan. Stigen är inte kuperad men går emellanåt på ett stenigt och lite ojämnt underlag. Den ringlar sig mestadels fram genom en vacker natur bestående av granskog men också i ett område med rekreationsskog där kommunen sedan några år låter lövträd få ta plats. Under en kortare sträcka följer den också en grusväg och där man kan få sällskap av frigående höns mm.

Karta över rödvita stigen, enrio.se

Vildmarksleden, 4 km och 8,5 km

Start och mål för denna led är Årås kvarn i Kölingared. Leden har blå respektive gul märkning. Leden är byggd av och sköts med ideellt arbete av Kölingareds Byalag.

Info om Vildmarksleden med karta på vastsverige.com

Åsundenleden, 49 km

Åsundenleden går runt sjön Åsunden med start och mål vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden har orange märkning. Du vandrar i ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap runt sjön. Leden passerar två naturreservat – Korpeboberg, strax söder om Marbäck på Åsundens östra sida och Kråkebo som ligger vid nordvästra sidan av Åsunden. Båda reservaten är fina lövskogsområden.

På västra sidan av sjön är leden vissa sträckor ordentligt kuperad. Du passerar några riktigt branta passager. Flera fina utsiktspunkter finns och där du får en fin utsikt över sjön och landskapet i omgivningarna. Längs med vägen passerar du Vegby samhälle där det finns camping och affär. På några ställen går du även förbi badplatser. Några iordningställda övernattningsplatser finns inte utmed Åsundenleden. Vill du sova ute får du göra det enligt allemansrättens regler.

Klassning: Medel med svåra partier

Åsundenleden via på Google maps

Karta över Åsundenleden (pdf)

Åsunden runt, cykelled

Startplatsen är vid stationshuset i Ulricehamn och man cyklar den gamla järnvägen söderut utmed sjön. Är du sugen på fika så kan du göra en avstickare till Marbäck, till café ”Hemma på Källebacka”, mysigt café som ligger utmed väg 157. För att komma dit måste du svänga vänster innan du kommer fram till badplatsen Alenäset i Marbäck och köra på gamla Ulricehamnsvägen genom Marbäcks by. När du efter några kilometer kommer ut till väg 157 måste du korsa 157:an, efter det är det skyltat till ”Hemma på Källebacka”.

När du sedan ska vidare på leden så cyklar du tillbaks samma väg ner till banvallen och kör mot Vegby. Väl framme i Vegby så finns det en rastplats, affär och camping med minigolf. I Vegby, under sommaren, ordnar även hembygdsföreningen café vid hembygdstugorna på en del söndagar mellan 14-17, håll utkik.

För att fortsätta på cykelleden Åsunden Runt så i Vegby svänger du av banvallen och kör till höger och  cyklar på Boråsvägen mot Borås tills man kommer till Hulu med sin affär där du kan proviantera med lite godsaker och dricka.

Vid affären i Hulu kör du höger på en liten mindre asfaltsväg mot Tvärredslund, Rude(där kan du göra en avstickare till Rudekulle en utkiksplats som är mycket fin. Har man fika med sig kan man sitta där och även se på en fantastisk utsikt över Åsunden mm och njuta av sin fika) vidare mot Gärdsbo kvarn (under juli och augusti på lördagar mellan kl. 15-17 så är det Våffelcafé i stugan bredvid Gärdsbo kvarn som Tvärreds hembygdsförening håller i) sedan går leden vidare upp på Tvärredsvägen. Kör till höger mot Ulricehamn. Efter Brunns kyrka går cykelleden upp på den gamla banvallen mot Ulricehamn utmed sjökanten och förbi Prångens Camping (här kan man köpa glass och spela minigolf).

Cykelleden är markerad med blå små skyltar med en vit cykel symbol.

Karta över cykelled, Åsunden Runt (pdf)

Digital  karta över cykelled, Åsunden Runt

Ätradalsleden, 197 km

Ätradalsleden är en cykelled som går mellan Falköping och Falkenberg på totalt 197 km. I Ulricehamns kommun består den enbart av bilfria banvallar vilket gör den mycket enkel att cykla.

Ätradalsleden och karta via vastverige.com

Änglaleden, 37 km

Änglaleden går i huvudsak på små landsvägar, byvägar och skogsvägar och är också lämplig att cykla. Du får uppleva väldigt varierande natur. Det finns vindskydd längs leden och boendemöjligheter utmed vägen. Grillkåtan vid Årås kan användas av dem som använder leden. Leden är iordningsställd och drivs av Änglaledens ideella förening.

Änglaleden utritad på karta, eniro.se

Bild på karta över Änglaleden

Änglaleden. Klicka på kartan för att förstora.

 

Viktmagasinet kan erbjuda tre härliga och lätta vandringsleder. Alla lederna har start och mål vid Bygdegården.

Vandringsled gul 7,7 kilometer

Gul 7,7 km. Leden går norrut till Humla/Gunnarp, sedan söderut via gamla järnvägen och kommer upp till korsningen där det en gång i tiden stod en arbetskur ”Kurn” där strålar den gula leden ihop med den blå för att ledas österut mot Falköpingsvägen och runt så att man kommer ut på banvallen och går västerut mot Påarp. Därifrån tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled blå 4,8 kilometer

Blå 4,8 km. BLÅ led följer GUL led från start. Leden viker av åt höger och bli då BLÅ markering och går då österut mot Ljungtorp och ”Kurn” och strålar åter samman med GUL led tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled vit 7,5 kilometer

Vit 7,5 km, ”Körkelen”, en lätt och trevlig led att gå eller cykla. Start och mål vid Bydgegården.

En karta över motionsspår i Blidsberg.

(klicka på kartan för att förstora)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 januari 2015, senast ändrad den 8 september 2021 av Rebecca Berndes

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?