Vandringsleder och spår

Passa på att kom ut i naturen! Ulricehamn bjuder på många fina vandringsleder, stigar och motionsspår – både sommar och vinter. På banvallen kan du till exempel cykla längs med Åsunden. Nedan hittar du mer tips!

Skolklass på utflykt i naturreservatet Komosse. Foto: Jan TöveSkolklass på utflykt i naturreservatet Komosse. Foto: Jan Töve

Vandringsleder

Vandra runt Åsunden, utmed Ätradalen eller Galtåsleden upp på Västergötlands högsta punkt. Eller på Björnöleden genom Komosse – ett av Sveriges största myrlandskap. Vandringslederna i Ulricehamn har varierad terräng och är av varierande längd. Längs med lederna finns ofta skyltar och tavlor som berättar om naturen, historien och människorna från platsen. I flikarna nedan hittar du mer information om varje led. Vistas gärna i naturen och upplev allt det fantastiska med den, men glöm inte allemansrätten.

Blidsbergs spår och leder

Viktmagasinet kan erbjuda tre härliga och lätta vandringsleder. Alla lederna har start och mål vid Bygdegården.

Vandringsled gul 7,7 kilometer

Gul 7,7 km. Leden går norrut till Humla/Gunnarp, sedan söderut via gamla järnvägen och kommer upp till korsningen där det en gång i tiden stod en arbetskur ”Kurn” där strålar den gula leden ihop med den blå för att ledas österut mot Falköpingsvägen och runt så att man kommer ut på banvallen och går västerut mot Påarp. Därifrån tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled blå 4,8 kilometer

Blå 4,8 km. BLÅ led följer GUL led från start. Leden viker av åt höger och bli då BLÅ markering och går då österut mot Ljungtorp och ”Kurn” och strålar åter samman med GUL led tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled vit 7,5 kilometer

Vit 7,5 km, ”Körkelen”, en lätt och trevlig led att gå eller cykla. Start och mål vid Bydgegården.

Blidsberg Bygdegård infotavla

Blidsberg Bygdegård infotavla

Blå stigen, 5 km

Denna strövstig går i Ulricehamn och har start vid Lassalyckan, Sim- och sporthallen och Herralyckedreven. En vacker vandring i omväxlande natur med lövskog, granskog och beteshagar. Leden är märkt med blåmarkerade stolpar och går uteslutande på skogsstig.

Startplatser utmärkta på karta

Blå stigens vandringsled med rastplatser (pdf)

Brunnleden, 6 km

Start och mål är vid Brunns kyrka. Leden är märkt med fyrkanter. Följ byvägen upp till Långsered. På slingrande skogsstig kommer du till Remma. Där är det värt att stanna upp och beundra utsikten. Sista delen av leden sammanfaller till en del med Åsundenleden utmed landsvägen.

Brunnleden utmärkt på karta

Cykelleden Åsunden runt

Startplats vid stationshuset och cykla den gamla järnvägen söderut utmed sjön fram till Vegby. där finns rastplats, café och camping. Innan du kommer fram till badplatsen svänger du höger på en liten skogsväg.

Du passerar det lilla samhället Hulu med sin affär. Fortsätt förbi Tvärredslund, Rudekulle och Gärdsbo kvarn och upp på Tvärredsvägen. Kör mot Ulricehamn. Efter Brunns kyrka går cykelleden upp på den gamla banvallen mot Ulricehamn utmed sjökanten och förbi Prångens Camping. Leden är markerad med cykelsymbol.

Karta över cykelleden Åsunden Runt (pdf)

Dalumsleden, 34 km

Dalumsleden är en natur- och kulturvandring runt Dalum. Leden har gul märkning med blå anslutningsleder. På leden passerar du bland annat platser där det finns eller har funnits gamla torp och backstugor, bronsåldersrösen och kvarnstensbrott.

Du passerar också två sjöar med fågeltorn och många natursköna platser. Två vindskydd och flera fina rastplatser finns utmed leden. Leden är konstruerad så att du med lite hjälp av stigar och vägar själv kan hitta dina egna rundslingor.

Anslutningsleder finns från Nörevägen, vid Dalums kyrka, utmed riksväg 46 vid avtagsvägen till Vång och i Dalums samhälle, Vedåslavägen vid elljusspåret.

Dalums Hembygdsförening ansvarar för skötsel och drift av leden.
Klassning: Medel med vissa sträckor svår

Dalumsleden utritad på karta

Dalumsleden infotavla

Dalumsleden infotavla

Elljusspår

Elljusspåren i Ulricehamns kommun är upplysta spår som du kan använda för att springa, jogga, promenera eller åka skidor. Här nedan listar vi samtliga elljusspår,

 • Grönahög 2,8 km, utgångspunkt Bygdegården
 • Knätte 2 km, utgångspunkt Träprodukter
 • Marbäck 2,5 km, utgångspunkt Nolhagavägen
 • Nitta 2,2 km, utgångspunkt Återvinningsstationen
 • Röshult 2,7 km, utgångspunkt Skogsbo
 • Tvärred 2,3 km, utgångspunkt Bergavallen Idrottsplats
 • Ulricehamn 3,5 km, utgångspunkt Lassalyckans skidstadion
 • Vegby 1,6 km, utgångspunkt Sämshov Idrottsplats

Karta med alla startpunkter

Galtåsenleden, 10 km

Galtåsenleden startar vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden har orange märkning. Från Lassalyckan går leden tillsammans med Rönnåsenleden på slingrande skogsväg ner till Pinebobäcken och passerar ruinerna av gården Rönnåsen.

Vid Hässlet viker Galtåsenleden av mot Kinnared. Du passerar Getaryggsvägen på vägen upp mot Galtåsen som är Västergötlands högsta punkt, 361 meter över havet. Galtåsenleden slutar vid gården Ryden vid Riksväg40 mot Jönköping.

Galtåsenleden utritad på karta

Häradsvägen 12,5 km

Vandringsleden går genom Grönahögs socken mellan Uddagården strax söder om Grönahögs kyrka och Påbo kapell.

Längs med leden finns flera platser med intressant information. Kvarnfallet med 40 meters fallhöjd ligger i ett kuperat område med stora naturvärden. Vid Östentorps säteri finns rester kvar efter en gammal försvarsborg. Små avstickare finns på olika ställen från leden för att visa intressanta sevärdheter. Till dessa finns pilar som visar vägen. Vid Påbosjön finns rastplats med vindskydd.

  • Broschyrer med karta finns i låda på skolans vägg vid Grönahögs hembygdsstugor i Köttkulla, på anslagstavla vid Grönahögs kyrka, vid busshållplatsen i Påbo samt på Turistbyrån i Ulricehamn.
  • Leden är markerad med blåvita skyltar på vissa ställen även med röda riktningspilar.
  • Lämpliga startplatser med parkeringsmöjligheter: Grönahögs kyrka, Påbo kapell, vid gården Odla.
  • Ansvarig för leden är Grönahögs hembygdsförening.
Presentation av häradsvägen broschyr

Presentation av häradsvägen broschyr. (Klicka på bilden för att få den större)

Häradsvägen på karta

(Klicka på bilden för att se den större)

Komosse - Björnöleden, 5 km

Björnöleden går genom Komosse som är ett naturreservat och en av Sydsveriges största myrar. Den fem kilometer långa Björnöleden utgår från parkeringen vid Mörkö. Från den spångade leden kan man uppleva det storslagna myrlandskapet och känslan av ödslighet.

Utmed vägen finns sju stationer som förklarar hur mossen är uppbyggd. Leden går fram till Lilla Björnön där det finns rastplats med eldstad och vindskydd.

Komosse utmärkt på karta

Björnöleden komosse (pdf)

Klevabergets vandringsspår

Vandringspåret längs klevaberget utanför Vegby. Dess karta hittar du här:

Klevaberget karta.

Krongårdens naturstigar, 2 km och 4,5 km

Vandringsleden har start och mål vid Kronogården i Trädet. Den kortare stigen är anpassad för barnvagnar och rullstolar. Den längre stigen löper genom granskog, våtmarker och kulturlandskap.

Kronogården utmärkt på karta

Marbäcksstigen, 8 km

Start och mål för denna vandringsled är den gamla stationen vid Pinebo, Grönahögsvägen. Du vandrar på den gamla ridvägen där leden sammanfaller med Åsundenleden. På vägen tillbaka till Pinebo går vandringen på den gamla järnvägsbanken där tågen mellan Ulricehamn och Jönköping gick fram till 1960. Turen följer skogsvägen ner till Bredgården i Marbäck.

Stigen är märkt med vita pilar och stolpar:

Vit märkning Marbäcksstigen.

Marbäcksleden

Marbäcksleden (pdf)

Marbäcksleden utritad på Eniro karta

Pilgrimsleden Norra Ätradalen 39 km

Pilgrimsled genom Ätradalen från Kronogården i Trädet till Skottek i södra delarna av Ulricehamns centralort. Leden är en fortsättning på pilgimslederna i Skaraborg och knyter samman Falbygden och Ätradalen.

Från Kronogården till Blidsberg följer Pilgrimsleden Redvägsledens sträckning som i huvudsak går på stigar och skogsvägar. Från Blidsberg genom Ulricehamn till Skottek går leden utmed den gamla färdvägen genom Ätradalen och på banvallen efter den nedlagda järnvägen mellan Ulricehamn och Falköping som numera är gång- och cykelbana.

Utmed vägen passeras 4 kyrkor och andra intressanta natur- och kulturhistoriska platser. Leden är märkt med Sankt Olofs-korset.

Pilgrimsleden, Norra Ätradalen (pdf)

Prästavägen Gällstad, 2,5 km

Prästavägen är en kulturväg mellan Gårdö i Gällstad och Södra Säm. Prästens väg mellan bostället och kyrkan i Södra Säm. Utmed vägen finns 28 intressanta kulturminnen.

Prästavägen Gällstad broschyr 2017 (pdf)

Die Pfarrerstraße (pdf)

 

Rönnåsstigen, 9 km

Rönnåsstigen startar och slutar vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden går tillsammans med Galtåsenleden på slingrande skogsväg ner mot Pinebobäcken och passerar ruinerna av gården Rönnåsen.

Rönnåsstigen fortsätter grusvägen förbi Hässlet och Sillebacken vidare mot Hester. Sista biten fortsätter Rönnåsstigen tillsamman med Blå stigen tillbaka till Lassalyckan.

Rönnåsstigen är märkt med vita markeringar (se bilden nedan). 

Vita skyltar och stolpar - ny märkning av Rönnåsenleden

Rönnåsstigen är utmärkt med vita skyltar och stolpar.

Rönnåsleden

Rönnåsenleden utritad på Eniro karta

Sjuhäradsleden, 140 km, Europaled 1

Sjuhäradsleden startar vid järnvägsstationen i Hindås och går via Bollebygd, Borås och Ulricehamn till Hotell Mullsjö, Mullsjö. Leden är 140 km lång och uppdelad i 10 etapper. Sedan 1991 ingår Sjuhäradsleden i den internationella vandringsleden Europaled 1 som börjar i Italien och slutar i Grövelsjön i norra Dalarna, Sverige.

Sjuhäradsleden ansluter till Vildmarksleden i Hindås i väster och Vätterleden i Mullsjö i öster. Ansvariga för leden är Bollebygds, Borås och Ulricehamns kommuner Vandringsleden går genom skiftande miljöer. Du vandrar genom skogsmark, jordbrukslandskap och stad. Leden är markerad med orange märkning och pilar.

Rastplatser och annan service finns utsatta på respektive etappkarta. Sträckningen genom Ulricehamns kommun är 60 km och går mellan Hallabron vid Tolkens sydspets och kommungränsen mot Mullsjö vid Ryfors. Leden har orange märkning.

Europaled 1 (Ulricehamns kommun) utritad på karta

PDF med karta och information i för varje etapp finns nedan:

Vildmarksleden, 4 km och 8,5 km

Start och mål för denna led är Årås kvarn i Kölingared. Leden har blå respektive gul märkning. Leden är byggd av och sköts med ideellt arbete av Kölingareds Byalag.

Årås kvarn utmärkt på karta

Vildmarksleden karta

Vildmarksleden karta

Redvägsleden, 47 km

Redvägsleden går mellan Lassalyckan och Trädet i norra delen av Ulricehamns kommun. Leden har orange märkning. Leden går genom ett lätt kuperat landskap och du bjuds på många fina naturupplevelser och kulturhistoriskt intressanta fornlämningar. Leden följer i vissa stycken Ätrans slingrande väg genom Ätradalen.

Vid Timmele finns spår kvar av den gamla ridvägen som under 1300-talet var landskapets viktigaste färdväg från Halland och upp mot Falbygden. Redvägsleden och Åsundenleden går samma sträckning mellan Lassalyckan och Ubbarp. Längre norrut går Redvägsleden och Dalumsleden samma sträckningar.

Du passerar naturreservatet Baktrågen, en speciell geologisk formation med en rik flora och fornminnen där Redvägsleden sammantrålar med Dalumsleder finns Jordkulan 100 meter från leden. En rastplats med eldstad, vindskydd och toalett. Mellan Dalum och Blidsberg i närheten av Ormestorp finns ett vindskydd för rast och övernattning.

Redvägsledens sträcka på kartorna har nyligen uppdaterats, och det är den orangea sträckan som markeras som gäller.

Klassning: Medel

Kartor

Redvägsleden karta, norra delen (pdf)

Redvägsleden karta, södra delen pdf)

Redvägsleden utritad på karta (eniro.se)

Redvägsleden gpx (filen kan öppnas i GPS:er och med hjälp av olika appar i mobiltelefoner)

KKetapp1

Åsundenleden, 49 km

Åsundenleden går runt sjön Åsunden med start och mål vid Lassalyckans Friluftsområde. Leden har orange märkning. Du vandrar i ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap runt sjön. Leden passerar två naturreservat – Korpeboberg, strax söder om Marbäck på Åsundens östra sida och Kråkebo som ligger vid nordvästra sidan av Åsunden. Båda reservaten är fina lövskogsområden.

På västra sidan av sjön är leden vissa sträckor ordentligt kuperad. Du passerar några riktigt branta passager. Flera fina utsiktspunkter finns och där du får en fin utsikt över sjön och landskapet i omgivningarna. Längs med vägen passerar du Vegby samhälle där det finns camping, café och affär. På några ställen går du även förbi badplatser. Några iordningställda övernattningsplatser finns inte utmed Åsundenleden. Vill du sova ute får du göra det enligt allemansrättens regler.

Klassning: Medel med partier svår

Åsundenleden utmärkt på Google maps

Åsundenleden (pdf)

Änglaleden, 37 km

Änglaleden går i huvudsak på små landsvägar, byvägar och skogsvägar och är också lämplig att cykla. Du får uppleva väldigt varierande natur. Det finns vindskydd längs leden och boendemöjligheter utmed vägen. Grillkåtan vid Årås kan användas av dem som använder leden. Leden är iordningsställd och drivs ideellt av Östra Redvägs Ekonomisk förening.

Änglaleden utritad på karta

Viktmagasinet kan erbjuda tre härliga och lätta vandringsleder. Alla lederna har start och mål vid Bygdegården.

Vandringsled gul 7,7 kilometer

Gul 7,7 km. Leden går norrut till Humla/Gunnarp, sedan söderut via gamla järnvägen och kommer upp till korsningen där det en gång i tiden stod en arbetskur ”Kurn” där strålar den gula leden ihop med den blå för att ledas österut mot Falköpingsvägen och runt så att man kommer ut på banvallen och går västerut mot Påarp. Därifrån tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled blå 4,8 kilometer

Blå 4,8 km. BLÅ led följer GUL led från start. Leden viker av åt höger och bli då BLÅ markering och går då österut mot Ljungtorp och ”Kurn” och strålar åter samman med GUL led tillbaka till Bygdegården.

Vandringsled vit 7,5 kilometer

Vit 7,5 km, ”Körkelen”, en lätt och trevlig led att gå eller cykla. Start och mål vid Bydgegården.

Blidsberg Bygdegård infotavla

Blidsberg Bygdegård infotavla


Publicerat av Elin Johansson den 16 januari 2015, senast ändrad den 23 oktober 2018 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?