Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Besiktning

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Gör din anmälan

För att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt behöver du skicka in nedanstående handlingar till oss:

  • Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
  • Typspecifikation över vilken hiss som ska installeras
  • Förslag till enkel kontrollplan för hiss

Exempel på ansökningshandlingar

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?