Anmäl din fastighet till Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planenheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen.

Skyldighet att anmäla din fastighet till registret

Som fastighetsägare till flerbostadshus eller småhus med flera lägenheter är du skyldig att anmäla din fastighet till lägenhetsregistret. Du är även skyldig att hålla informationen om dina lägenheter aktuell.

Informera dina hyresgäster om lägenhetsnummer

Du ska informera dina hyresgäster om deras lägenhetsnummer. Lägenheternas nummer är fyrsiffrigt. Om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång, ska numren finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Utan anmälan kan inte hyresgästen folkbokföras i lägenheten

Folkbokföringen sköts av Skatteverket som folkbokför på fastighet, adress och ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. Därför är folkbokföring inte möjlig där det saknas lägenhetsregister. Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet är förutsättningar för framställning av korrekt registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret.

Rapportera vid nybyggnation eller förändringar av flerbostadshus

Vid nybyggnation ska du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna in förslag på lägenhetsregister senast en månad innan inflyttning. Fastighetsägare är även skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd.

Detta måste du anmäla vid nybyggnation eller förändring

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning
 • tillkommande nya lägenheter

 

Rapportera in nybyggnation eller förändringar av småhus/småhuslägenheter

Ägare av småhus/småhuslägenheter ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret och lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

 • om flera bostäder på samma adress: förslag på lägenhetsnumrering (fyrsiffrigt lägenhetsnummer)
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning

Vid nybyggnation ska du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna in förslag på lägenhetsregister senast en månad innan inflyttning. Fastighetsägare är även skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd.

Detta måste du anmäla vid nybyggnation eller förändring

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning
 • tillkommande nya lägenheter

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 8 november 2023 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?