Lägenhetsregistret

Som fastighetsägare till flerbostadshus eller småhus med flera lägenheter är du skyldig att anmäla din fastighet till lägenhetsregistret. Du är även skyldig att hålla informationen om din lägenhet aktuell.

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planenheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret.

Folkbokföringen på lägenhet sköts av Skatteverket som folkbokför på fastighet, adress och ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer.

Detta innebär, med vissa undantag, att folkbokföring inte är möjlig där det saknas lägenhetsregister. Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet är förutsättningar för framställning av korrekt registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik.

Som fastighetsägare ska du informera dina hyresgäster om deras lägenhetsnummer. Lägenheternas nummer är fyrsiffrigt. Om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång, ska numren finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

För fastighetsägare till flerbostadshus

Vid nybyggnation ska du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna in förslag på lägenhetsregister senast en månad innan inflyttning. Fastighetsägare är även skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning
 • tillkommande nya lägenheter

Anmälan och uppdatering av lägenhetsregistret

Om du vill ändra eller uppdatera information i lägenhetsregistret för flerbostadshus eller specialbostäder, vänligen använd nedan blankett.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

 

För småhusägare

Ägare av småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret och lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

 • om flera bostäder på samma adress: förslag på lägenhetsnumrering (fyrsiffrigt lägenhetsnummer)
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning

Anmälan och uppdatering av lägenhetsregistret

Om du vill ändra eller uppdatera information i lägenhetsregistret, vänligen använd nedan blankett.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

Vid nybyggnation ska du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna in förslag på lägenhetsregister senast en månad innan inflyttning. Fastighetsägare är även skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning
 • tillkommande nya lägenheter

Anmälan och uppdatering av lägenhetsregistret

Om du vill ändra eller uppdatera information i lägenhetsregistret för flerbostadshus eller specialbostäder, vänligen använd nedan blankett.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 20 december 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?