Anhörigstöd

Bild på löv Foto: Helena LundbergBild på löv Foto: Helena LundbergFoto: Helena Lundberg

Tar du hand om någon som behöver din hjälp?

Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt- eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik? För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att man aldrig räcker till. Som anhörig är du ovärderlig och för att kunna hantera och orka på bästa sätt, kan man ibland behöva stöd.  Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Vilket stöd behöver du?

Anhörigstödet kan:

 • Ge dig information om det stöd och den hjälp som finns.
 • Lyssna och vägleda dig utifrån din situation.
 • Förmedla olika kontakter.

Anhörigstödet ska vara flexibelt och individuellt anpassat och vi erbjuder exempelvis enskilda samtal, anhöriggrupper, föreläsningar och andra aktiviteter. Vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

 

Ulricehamns kommuns riktlinje för anhörigstöd

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Alla anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående ska omfattas av lagstiftningen och syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Genom stödet kan de erhålla en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar.

Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att:

 • Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga.
 • Anhörigstödet i kommunen ska vara flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet och kunna erbjudas mot alla målgrupper.
 • Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhörigas behov av stöd uppmärksammas.
 • Arbetet med att stödja anhöriga integreras i kommunens olika verksamheter för att kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd samt för att undvika att någon anhörig inte får det stöd den behöver.
 • De personer som både internt inom kommunen och externa parter träffar anhöriga och de personer som arbetar specifikt med anhörigstöd samverkar och utvecklar samarbetsformer.
 • Nå anhöriga i ett tidigt skede för att synliggöra deras situation och därmed förebygga ohälsa.
 • Ambitionen är att kontakten med anhörigstödet kan leda till en minskad belastning för såväl den anhörige som den närstående och därmed minska risken för eventuellt våld i nära relationer.
 • Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras.

(Ur Riktlinje för anhörigstöd, fastställd av kommunstyrelsen 25 november 2015)

Läs mer om anhörigfrågor

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA) är en resurs för att utveckla anhörigstödet. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom området. Du kan också få tips på litteratur, utbildning och annat.

Hemsida: www.anhoriga.se

Anhörigas riksförbund (AHR) är en rikstäckande organisation som stödjer anhöriga.

Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se
AHR har en Anhöriglinje som är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Telefon: 0200-239 500

Hjälplinjen

Hemsida: www.1177.se

Socialstyrelsen

Hemsidan: www.socialstyrelsen.se

 

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Alla anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående ska omfattas av lagstiftningen och syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Genom stödet kan de erhålla en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar.

Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att:

 • Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga.
 • Anhörigstödet i kommunen ska vara flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet och kunna erbjudas mot alla målgrupper.
 • Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhörigas behov av stöd uppmärksammas.
 • Arbetet med att stödja anhöriga integreras i kommunens olika verksamheter för att kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd samt för att undvika att någon anhörig inte får det stöd den behöver.
 • De personer som både internt inom kommunen och externa parter träffar anhöriga och de personer som arbetar specifikt med anhörigstöd samverkar och utvecklar samarbetsformer.
 • Nå anhöriga i ett tidigt skede för att synliggöra deras situation och därmed förebygga ohälsa.
 • Ambitionen är att kontakten med anhörigstödet kan leda till en minskad belastning för såväl den anhörige som den närstående och därmed minska risken för eventuellt våld i nära relationer.
 • Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras.

(Ur Riktlinje för anhörigstöd, fastställd av kommunstyrelsen 25 november 2015)


Publicerat av Elin Johansson den 3 oktober 2016, senast ändrad den 27 oktober 2017

Kontakt

Adress

Järnvägstorget 4 Ulricehamn

Karta

Visa större karta

Hjälpte informationen på denna sida dig?