Detaljplaner

I detaljplaner regleras användningen av mark och vatten inom ett visst område. De innehåller också regler för vad och var du får bygga inom detaljplanens område. Kommunen ansvarar för att ta fram nya detaljplaner och vid behov uppdatera gamla.

 

Planprocessen

Här hittar du som företagare information om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen går till.

Illustration på hus

Begäran om planbesked

Om du som företagare vill upprätta en ny detaljplan eller ändra befintlig behöver du skicka in en begäran om planbesked.

Behov av ny eller ändrad detaljplan

Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner. En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras. Om vi behöver inleda ett detaljplanearbete beror till exempel på om det finns någon detaljplan sedan tidigare och vad en eventuell gällande…

Hjälpte informationen på denna sida dig?