Planprocessen

Här finner du som företagare information om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen går till.

Illustration på hus

Begäran om planbesked

Om du som företagare vill upprätta en ny detaljplan eller ändra befintlig behöver du skicka in en begäran om planbesked.