Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ordnade transporter för dig med funktionsnedsättning. För att få färdtjänst måste du uppfylla vissa krav

 • Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun.
 • Din funktionsnedsättning ska vara minst tre (3) månader från det datum då du lämnat in din ansökan.

Tillstånd för färdtjänst ges som regel under en begränsad tid. Tillstånd kan även begränsas, till exempel endast gälla viss del av året.

Frågor?

Kontakta färdtjänsthandläggare, telefon: 0321-59 56 07
petra.annerdahlen@ulricehamn.se

Riksfärdtjänst sommaren 2024

Ska du använda riksfärdtjänst i sommar? Om du ska göra din resa före den 7 augusti behöver du ansöka senast den 27 juni.
Om du får riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg, bokar du dina biljetter själv. Du betalar hela reskostnaden och får sedan tillbaka pengarna från kommunen för den del som överstiger egenavgiften. Detta gäller även för resor inom en annan kommun. Kom ihåg att spara dina kvitton.

Ansök om riksfärdtjänst hos:
Petra Annerdahlen, telefon 0321-59 56 07
eller e-post: petra.annerdahlen@ulricehamn.se

Beställning av samtliga färdtjänstresor

Taxi beställningscentral i Ulricehamn
Telefon 0321- 53 33 33

Beställning av sjukresor

Sjukresor räknas inte som färdtjänst. De beställs via telefonnumret nedan.
Telefon 020 – 91 90 90
Information om sjukresor i Västra Götaland hos 1177 Vårdguiden

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik.
Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Information om Reshjälpskortet hos Västtrafik

Så ansöker du om färdtjänst

Ansök om färdtjänst

Använd gärna e-tjänsten för ansökan om färdtjänst.

I annat fall skriv ut och fyll i blanketten: Ansökan om färdtjänst (pdf)

Vid frågor kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

Utredning genom hembesök och läkarutlåtande

Vid behov förekommer hembesök av färdtjänsthandläggare eller begärs ett läkarutlåtande in.

Läkarutlåtande för färdtjänst (pdf)

Fullmakt

Vill du ge dig någon annan än dig själv rätt att ansöka om färdtjänst åt dig, fyll då i en fullmakt och bifoga ansökan.

Fullmakt för färdtjänst (pdf)

Handläggning och besked om beslut

Handläggningstiden för ett färdtjänsttillstånd kan variera men tar oftast cirka tre veckor från att en komplett ansökan kommit in. Vår strävan är att du ska få ett beslut så fort som möjligt. Du får beslutet om färdtjänst via brev. Om din ansökan inte beviljas får du också skriftlig information om hur du gör för att överklaga beslutet.

Regler för färdtjänst

Vad gäller för mitt färdtjänstbevis?

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Missbruk av tillstånd kan medföra att tillståndet återkallas.
Du är skyldig att utan dröjsmål meddela din handläggare förändring som påverkar behovet av färdtjänst.

Du ska själv, i god tid innan giltighetens utgång, meddela behov av omprövning.

Hur sker transporten?

Transporten sker med personbil eller specialfordon. Transporten utförs av Taxi Ulricehamn. När du reser med färdtjänst ska du kunna uppvisa giltigt färdtjänstkort eller legitimation. Beställning av resa sker till Taxi Ulricehamns beställningscentral. Färdtjänst får nyttjas under veckans alla dagar och under hela dygnet. Inga stopp för göras under resan.

Inom vilket område kan jag resa?

Färdtjänstområdet inkluderar resor inom Ulricehamns kommun samt resor till och från följande kommuner:

 • Borås
 • Falköping
 • Herrljunga
 • Jönköping
 • Tranemo
 • Mullsjö
 • Härryda
 • Bollebygd
 • Mölndal
 • Göteborg

Vid längre resor än till de kommuner som ingår i färdtjänstområdet får du ansöka om riksfärdtjänst.

Åker jag själv eller med andra?

Färdtjänsten gäller för alla typer av individuella resor. Med individuella resor menas resor där du själv beställer resmålet. Det kan till exempel handla om inköp, delta i fritids- och kulturaktiviteter, eller besöka vänner och släktingar. Färdtjänst gäller inte för gruppresor där kostnader fördelas lika mellan de resande. Färdtjänstresor samordnas ofta, vilket innebär att flera personer kan komma att resa i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. Vid samordnade resor kan avresetid och restid komma att förändras.

Hur många resor kan jag göra?

Det finns ingen begränsning för antalet resor du får göra inom färdtjänstområdet så länge tillståndet inte missbrukas.

När och hur får jag resa?

Färdtjänst får användas hela dygnet under alla veckodagar. Inga stopp får göras under resan.

Färdtjänsten gäller för alla typer av individuella resor. Med individuella resor menas resor där du själv bestämmer resmålet. Det kan till exempel handla om inköp, delta i fritids- och kulturaktiviteter eller besöka vänner och släktingar. Färdtjänst gäller inte för gruppresor där kostnaden fördelas lika mellan de resande.

Får jag färdtjänst för sjukresor?

Färdtjänsten får inte användas för sjukresor. Sjukresor används vid besök hos läkare/sjukvårdspersonal eller tandläkare. Sjukresa beställs via telefon, 020-91 90 90.
Information om sjukresor i Västra Götaland hos 1177 Vårdguiden

Finns det särskilda arbetsresor?

Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som också beviljas med stöd av lag om färdtjänst. Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser schemalagda resor mellan bostad och arbete, daglig verksamhet eller utbildning på gymnasienivå eller högre. Du ansöker om arbetsresor hos din handläggare. Arbetsresor beviljas inte för ideella uppdrag eller för resor som ska bekostas av din arbetsgivare. Kostnaden för arbetsresor grundar sig på 35 procent av färdtjänstens egenavgift till motsvarande resmål. Arbetsresor går från hemmet till arbetet. Behöver man hämta/lämna barn på förskola/fritids/skola (max 12 år) kan du använda arbetsresa för hämtning och lämning. Arbetsresan sker i anslutning till dina arbetstider. Arbetsresan blir då två resor, en från bostaden till barnets förskola/fritids/skola och en resa från barnets förskola/fritids/skola till arbetet.

Kan jag få hjälp i och ur bilen?

Om du har önskemål om hjälp i anslutning till resan ska den tillgodoses av chauffören, som utan kostnad ska hjälpa dig i och ur bilen, samt vid behov till och från porten. Hjälpen omfattar även medföljande handbagage, hjälp med bälte samt hjälp med byte till annan transport.

Hur mycket bagage kan jag ta med?

Du får ta med dig två väskor samt nödvändiga gånghjälpmedel på färdtjänstresan. Ditt bagage får max väga 20 kg totalt. Vid behov av mer bagage ska du anmäla det vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Får jag bärhjälp?

Bärhjälp kan beviljas efter särskilt beslut hos handläggaren. All bärhjälp i trapphus utförs med hjälp av trappklättrare eller bärstol. För yttertrappor rekommenderas att du som är beviljad färdtjänst ordnar ramp eller skenor om så behövs. Du kan få hjälp med bostadsanpassning via kommunen.

Ledsagare

Om du har behov av hjälp under själva färdtjänstresan kan du efter prövning beviljas ledsagare. Ledsagaren ska vara i kondition att hjälpa dig under resan samt ta hand om sitt eget bagage (max en normalstor väska). Till ledsagarens uppgift hör exempelvis kunna hjälpa till med betalning, kommunicera med chauffören, hjälpa till vid förflyttningar till och från fordonet och liknande. Det finns information på ditt färdtjänst kort om ledsagare är beviljad. Ledsagare följer med utan kostnad. Ledsagare ordnas i första hand av dig själv, men kan efter ansökan till färdtjänsthandläggare beviljas från kommunen om du saknar möjligheter att själv ordna det.

Ledsagare måste vara minst 18 år.

Medresenär

Du har alltid rätt att ta med en medresenär på resan, denne betalar samma egenavgift som du gör. Medföljande av medresenär får inte innebära att ett större fordon måste användas. Egna barn under 12 år får följa med på resan gratis i mån av plats.

Vad gäller för assistanshund, ledarhund eller sällskapsdjur?

Examinerad assistans hund eller ledarhund får följa med utan extra kostnad. Ett sällskapsdjur får följa med vid resa, avgiften för sällskapsdjuret är detsamma som för resenären. För alla resor där djur medtas ansvarar den färdtjänstberättigade för att djuret transporteras på ett säkert sätt med hjälp av bur, sele eller liknande.

Vad gäller när jag besöker eller flyttar till annan kommun utanför färdtjänstområdet?

 • Tillstånd till resa i annan kommun kan beviljas efter ansökan hos färdtjänsthandläggare. Resa i annan kommun beviljas med max fyra enkelresa per vecka. Extra resor kan beviljas vid utbildning.
 • För att kunna använda färdtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun, måste du ansöka om ett skriftligt medgivande hos färdtjänsthandläggaren. Ansökan ska göras i god tid före resan.
 • Om en färdtjänstberättigad flyttar till en annan kommun kan  20 enkelresor beviljas under första månaden i den nya kommunen.
 • Du får betala för hela resan, ta kvitto som sedan lämnas in till Ulricehamns kommun efter anvisningar i beslutet.
 • Observera att du alltså måste kontakta handläggare både i din nya kommun och Ulricehamns kommun för att meddela flytt.

Avgifter för färdtjänst 2024

Ungdom: 7-19 år
Vuxen: 20 år och uppåt

 • Egenavgiften för arbetsresor grundar sig på 35 procent av färdtjänstens egenavgift för motsvarande resmål. Exempel: inom Ulricehamns kommun 23 kronor, Borås kommun 60 kronor.
 • Resor mellan bostad och arbete eller verksamhet får ske med max en tur- och returresa per dag. Övriga resor under dagen räknas som vanlig färdtjänstresa med gällande taxa.

Inom Ulricehamns kommun

Ungdom 52 kr
Vuxen 65 kr

Ulricehamn – Borås

Ungdom 131 kr
Vuxen 171 kr

Ulricehamn – Falköping

Ungdom 152 kr
Vuxen 196 kr

Ulricehamn – Herrljunga

Ungdom 152 kr
Vuxen 196 kr

Ulricehamn – Mullsjö

Ungdom 152 kr
Vuxen 196 kr

Ulricehamn – Tranemo

Ungdom 143 kr
Vuxen 182 kr

Ulricehamn – Jönköping

Ungdom 152 kr
Vuxen 196 kr

Ulricehamn – Göteborg

Ungdom 326 kr
Vuxen 406 kr

Ulricehamn – Mölndal

Ungdom 326 kr
Vuxen 406 kr

Ulricehamn – Härryda

Ungdom 277 kr
Vuxen 340 kr

Ulricehamn – Bollebygd

Ungdom 200 kr
Vuxen 242 kr

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du få om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare.

Regler för riksfärdtjänst

 • Funktionsnedsättningen ska vara stor och ha en varaktighet om minst sex (6) månader.
 • I första hand, och där det är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning, används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller spårvagn. I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med personbil eller specialfordon. I tredje hand används personbil eller specialfordon som huvudfärdmedel.
 • Vid riksfärdtjänst i personbil eller specialfordon tillämpas samåkning om möjligt. Det betyder att andra resenärer med ungefär samma resväg kan åka med på resan.
 • För att samordna resor med personbil eller specialfordon samt för att få rabatterade priser på allmänna kommunikationer behöver avresetiden ibland förskjutas.
 • Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
 • Resa med taxi eller specialfordon beviljas inte enbart på grund av avsaknad av allmänna kommunikationer.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras i god tid, dock senast tre veckor före resan. Vid jul, nyår och midsommarhelgen ska ansökan ske minst fem (5) veckor före resan.

Ansökan lämnas hos färdtjänsthandläggare via telefon: 0321 59 56 07

Ledsagare och medresenär

 • Ledsagare och medresenär medföljer under resan med samma tillämpning som för färdtjänst.
 • Kommunen betalar resa för ledsagare under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande.
 • Ledsagare anordnas i första hand av dig själv, men kan efter ansökan till biståndshandläggare beviljas från kommunen om du saknar möjligheter att själv anordna det.

Bagage

Du får ta med så mycket bagage som respektive trafikföretag tillåter. Utöver det får de hjälpmedel som är nödvändiga för själva resans genomförande i fordonet alltid medföras. För resa med personbil får du ta med normal mängd bagage, vilket innebär två väskor per resenär (max 20 kg totalt).
Du får bara ha med dig hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra din resa. Om du vill ha med dig hjälpmedel utöver detta, krävs att du ordnar på annat sätt.

Assistanshund, ledarhund och sällskapsdjur

Assistanshund, ledarhund och sällskapsdjur får följa med under resan med samma tillämpning som för färdtjänst. Avgiften för husdjuret är densamma som för resenär.

Beställning och avbeställning av riksfärdtjänst

När riksfärdtjänstresan beviljas med buss, tåg eller annat allmänt färdsätt, beställs och betalas resan av dig efter beslutets instruktioner. Efter ansökan ska kvitton lämnas in till kommunen senast två veckor efter att du kommit till resans slutmål. Då betalas utlägget – minus egenavgiften – till ditt konto.
Du ansvarar för att beställa resan för eventuell ledsagare eller medresenär. För resor med riksfärdtjänst gäller valt trafikbolags bestämmelser för avbeställning av resa.
Kostnader som eventuellt uppstår vid avbokning står du för.

Rätten till riksfärdtjänst regleras i lagen om riksfärdtjänst som inrättades 1 januari 1998.

Riksfärdtjänst sommaren 2024

Ska du använda riksfärdtjänst i sommar? Om du ska göra din resa före den 7 augusti behöver du ansöka senast den 27 juni.
Om du får riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg, bokar du dina biljetter själv. Du betalar hela reskostnaden och får sedan tillbaka pengarna från kommunen för den del som överstiger egenavgiften. Detta gäller även för resor inom en annan kommun. Kom ihåg att spara dina kvitton.

Ansök om riksfärdtjänst hos:
Petra Annerdahlen, 0321-59 56 07
petra.annerdahlen@ulricehamn.se

 

Avgifter för riksfärdtjänst

Avgifterna gäller från 1 januari 2017

Resenär under 26 år och studerande som innehar CSN:s rabattkort, Sveriges Förenade Studentkårs studentkort eller mecenatkort ska betala 70 procent av egenavgiften.

0-100 km
105 kr

101-125 km
130 kr

126-150 km
165 kr

151-175 km 
195 kr

176-200 km
220 kr

201-225 km
255 kr

226-250 km
275 kr

251-275 km
300 kr

276-300 km
320 kr

301-350 km
370 kr

351-400 km
420 kr

401-450 km
455 kr

451-500 km
480 kr

501-600 km
535 kr

601-750 km
600 kr

751-1000 km
655 kr

1001-1250 km
680 kr

1251-1500 km
700 kr

1501 km eller längre
755 kr

Ansök om färdtjänst

Använd gärna e-tjänsten för ansökan om färdtjänst.

I annat fall skriv ut och fyll i blanketten: Ansökan om färdtjänst (pdf)

Vid frågor kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

Utredning genom hembesök och läkarutlåtande

Vid behov förekommer hembesök av färdtjänsthandläggare eller begärs ett läkarutlåtande in.

Läkarutlåtande för färdtjänst (pdf)

Fullmakt

Vill du ge dig någon annan än dig själv rätt att ansöka om färdtjänst åt dig, fyll då i en fullmakt och bifoga ansökan.

Fullmakt för färdtjänst (pdf)

Handläggning och besked om beslut

Handläggningstiden för ett färdtjänsttillstånd kan variera men tar oftast cirka tre veckor från att en komplett ansökan kommit in. Vår strävan är att du ska få ett beslut så fort som möjligt. Du får beslutet om färdtjänst via brev. Om din ansökan inte beviljas får du också skriftlig information om hur du gör för att överklaga beslutet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 januari 2024, senast ändrad den 20 juni 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?