Lingontuvans förskola i Grönahög

Vår förskola ligger i en villa i ett naturskönt område i samhället Köttkulla. En förskola som har barnet och naturen som utgångspunkt och en fantastisk utemiljö med många platser där barnen ges möjlighet att bygga, laborera och utforska. Vi har eget tillagningskök så barnen får känna doften av nylagad mat.

Bild på delar av Lingontuvan som är ett rött trähusLingontuvan

I vårt arbete med barnen tar vi till vara på vårt natursköna läge genom att bedriva mycket av vår verksamhet ute. Vi har skogen som granne och dit går vi för att lära oss om naturen och dess växlingar. Barnen lär sig att vara i skogen, upptäcka skogens möjligheter och träna sin motorik på ett naturligt och roligt sätt.

Vår förskola arbetar med olika teman för hållbar utveckling. Tillsammans med barnen sköter vi våra hönor som vi har under sommarhalvåret, vi komposterar, odlar och återvinner olika material. På detta sätt vill vi bidra till en hållbar utveckling i samhället och lägga grunden till ett miljötänkande hos barnen.

Lingontuvan består av en avdelning men vi arbetar i två grupper, barn 1-3 år och barn 4-5 år.

Vår vision på Lingontuvan är att under förskoletiden berika barnen med:

 • trygghet
 • nyfikenhet
 • kunskap
 • glädje
 • ansvarskänsla
 • empati

Trivsel och trygghet

 • Vi strävar efter en trivsam miljö.
 • Vi har en daglig kontakt med föräldrarna när barnen lämnas/hämtas.
 • Vi har fasta regler och rutiner så man vet vad som händer under dagen.
 • Vi arbetar med att vi är rädda om varandra och vår miljö.

Lärande och utveckling

Vi använder naturen som en inspirationskälla.

Tema väljs utifrån barnens önskemål och intresse.

Vi har en tillåtande, varierad miljö som ger inspiration både ute och inne.

Vi strävar efter att ge barnen tid och möjlighet till egna tankar och funderingar, vi ställer många frågor och uppmuntra barnen att försöka själva – Du kan!

Barnens erfarenhet och förutsättningar

Alla barn ska få känna sig respekterade och accepterade för den man är. Vi möter barnen på deras egen nivå och utmanar dem därifrån. Barnen får lära sig genom alla sina sinnen, det finns olika sätt att lära sig på.

Barnen måste få hitta sin egen väg i lärandet, vi uppmuntrar det.

Delaktighet och inflytande

Barnen är med och bestämmer temats innehåll och handling. Vi ändrar om miljön efter barnens intresse och gruppens sammansättning. Vi utgår från barnen när det gäller aktiviteter och lekmaterial.

Vi arbetar på ett demokratiskt sätt där barnen får tycka till och lyssna på varandra.

 • Vi strävar efter en trivsam miljö.
 • Vi har en daglig kontakt med föräldrarna när barnen lämnas/hämtas.
 • Vi har fasta regler och rutiner så man vet vad som händer under dagen.
 • Vi arbetar med att vi är rädda om varandra och vår miljö.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Trastvägen 3
52396 Grönahög

Hjälpte informationen på denna sida dig?