Kartor och mätning

Utdrag ur en nybyggnadskartaUtdrag ur en nybyggnadskarta

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Beställ kartprodukt

Beställning av kartprodukt

Beroende på vilken åtgärd du väljer kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta. Var därför noga med att beskriva den planerade åtgärden så noggrant som möjligt på blanketten.
OBS! Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt via blanketten nedan.

Blankett: Beställning av kartprodukt
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor ta längre tid.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 419 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.
Blankett: Beställning av kartprodukt

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 095 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 203 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 984 kronor.

Hjälp med utstakning

Ansvaret för att huset placering i plan och höjd blir enligt beviljat bygglov ligger på dig som byggherre. Du kan beställa en utstakning av kommunen eller från externa utförare. Utföraren ska ha mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer. Om extern utförare ska utföra arbetet ska denne godkännas av Ulricehamns kommun före utstakning genomförs, blankett för extern utsättare finns nedan. Utstakningen kan delas i två moment:

  1. Grovutstakning sker innan arbetet med schakt och fyll påbörjas. Här markeras husets placering ut med stakkäpp eller sprayfärg i plan: En referenshöjd sätts som exempelvis kan vara höjden på färdigt golv. Grovutstakning är inget krav men det kan underlätta markarbetet.
  2. Finutstakning görs när markarbeten är slutförda och det är dags att placera ut husets definitiva läge. Vid finutstakning markeras huset ytterväggar (fasad) ut med spik på profiler (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilstolpar och profilbrädor har god stabilitet.

Tid: Beställning av utstakning hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning.
Kostnad:
 Kommunen tar ut en avgift för utstakning. Avgiften är utformad utifrån Sverige Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställd av kommunfullmäktige.

Blankett för: Beställning av mätuppdrag
Blankett för: Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning  (extern utsättare)

Illustration finutstakning

Illustration finutstakning

Hjälp med lägeskontroll

Lägeskontroll

För att kontrollera att det nya huset hamnat rätt görs en lägeskontroll genom inmätning i plan och höjd. Då får huset också sina slutgiltiga koordinater och kan läggas in på kartan.

Tid: Beställning av lägeskontroll hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning. 
Kostnad:
Kommunen tar ut en avgift för lägeskontroll. Avgiften är utformad utifrån Sverige Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställd av kommunfullmäktige.

Blankett för: Beställning av mätuppdrag

Beställning av kartprodukt

Beroende på vilken åtgärd du väljer kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta. Var därför noga med att beskriva den planerade åtgärden så noggrant som möjligt på blanketten.
OBS! Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt via blanketten nedan.

Blankett: Beställning av kartprodukt
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor ta längre tid.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 419 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.
Blankett: Beställning av kartprodukt

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 095 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 203 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 984 kronor.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 24 juni 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?