Kartor och mätning

Utdrag ur en nybyggnadskartaUtdrag ur en nybyggnadskarta

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett bra kartunderlag. Det kan du beställa hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Beställ kartunderlag

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom ett detaljplanerat område behöver du beställa en nybyggnadskarta. Detta är en karta som redovisar detaljplanens bestämmelser, befintliga eller projekterade gatuhöjder i tomtgräns, samt vatten och avlopp. Om du ska bygga i ett område som ligger utanför en detaljplan krävs nybyggnadskarta endast om bygglovshandläggare bedömer det.

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för nybyggnadskartor vara längre.
Kartformat: Upprättas normalt i skala 1:500. Tomtstorleken kan påverka valet av skala. Den färdiga kartan levereras både digitalt och i pappersformat.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för nybyggnadskarta. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Blankett: Beställning av karta

OBS: Innan du beställer karta så kontakta kommunens bygglovshandläggare för bedömning av vilken typ av nybyggnadskarta som krävs, men en tumregel är att det krävs en fullständig nybyggnadskarta om man ska bygga inom detaljplanelagt område och en förenklad nybyggnadskarta om man ska bygga utanför detaljplanelagt område.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor vara längre.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i pdf-format kostar 300 kr. Karta i dwg-format kostar 1 395 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.
Blankett för beställning av karta

Hjälp med utstakning

Ansvaret för att huset placering i plan och höjd blir enligt beviljat bygglov ligger på dig som byggherre. Du kan beställa en utstakning av kommunen eller från externa utförare. Utföraren ska ha mätningsteknisk färdighet enligt lantmäteriets rekommendationer. Om extern utförare ska utföra arbetet ska denne godkännas av Ulricehamns kommun före utstakning genomförs, blankett för extern utsättare finns nedan. Utstakningen kan delas i två moment:

  1. Grovutstakning sker innan arbetet med schakt och fyll påbörjas. Här markeras husets placering ut med stakkäpp eller sprayfärg i plan: En referenshöjd sätts som exempelvis kan vara höjden på färdigt golv. Grovutstakning är inget krav men det kan underlätta markarbetet.
  2. Finutstakning görs när markarbeten är slutförda och det är dags att placera ut husets definitiva läge. Vid finutstakning markeras huset ytterväggar (fasad) ut med spik på profiler (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilstolpar och profilbrädor har god stabilitet.

Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för utstakning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Blankett för: Beställning av utstakning
Blankett för: Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning (extern utsättare)

Illustration finutstakning

Illustration finutstakning

Hjälp med lägeskontroll

Lägeskontroll

För att kontrollera att det nya huset hamnat rätt görs en lägeskontroll genom inmätning i plan och höjd. Då får huset också sina slutgiltiga koordinater och kan läggas in på kartan.

Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för lägeskontroll. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Blankett för: Beställning av lägeskontroll

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom ett detaljplanerat område behöver du beställa en nybyggnadskarta. Detta är en karta som redovisar detaljplanens bestämmelser, befintliga eller projekterade gatuhöjder i tomtgräns, samt vatten och avlopp. Om du ska bygga i ett område som ligger utanför en detaljplan krävs nybyggnadskarta endast om bygglovshandläggare bedömer det.

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för nybyggnadskartor vara längre.
Kartformat: Upprättas normalt i skala 1:500. Tomtstorleken kan påverka valet av skala. Den färdiga kartan levereras både digitalt och i pappersformat.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för nybyggnadskarta. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Blankett: Beställning av karta

OBS: Innan du beställer karta så kontakta kommunens bygglovshandläggare för bedömning av vilken typ av nybyggnadskarta som krävs, men en tumregel är att det krävs en fullständig nybyggnadskarta om man ska bygga inom detaljplanelagt område och en förenklad nybyggnadskarta om man ska bygga utanför detaljplanelagt område.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Beställningstid: Cirka 4 veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor vara längre.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i pdf-format kostar 300 kr. Karta i dwg-format kostar 1 395 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.
Blankett för beställning av karta


Publicerat av Elin Johansson den 22 januari 2015, senast ändrad den 11 januari 2019 av Emma Magnusson

Kontakt

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?