Ekonomisk hållbarhet

Målstyrning i kommunens förvaltning sker ytterst genom verksamhets- och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar.