Båtplatser

Ulricehamns kommun har två småbåtshamnar: Strandpromenaden och Åmynningen. Båda ligger i sjön Åsunden. Bryggorna vid Strandpromenaden har 264 båtplatser. Vid Åmynningen finns en mindre brygga med 24 platser. Säsongen sträcker sig från mitten av maj till mitten av oktober. Båtplatserna är fullbokade varje säsong.

Boka en båtplats

Om du vill få en båtplats kan du ställa dig i kö. För att stå i kö, kontakta bokningscentralen på 0321-59 52 30 eller mejla till bokningscentralen@ulricehamn.se.

Gästplatser

Om du besöker Ulricehamn med båt finns en gästbrygga norr om den sista båtbryggan utan grind. Där är du välkommen att förankra din båt under ett dygn.

Tömning av latrin och gråvatten

På Bangårdsgatan finns det möjlighet att fylla på färskvatten och tömma latrinen, detta sker i en röd, sexkantig byggnad vid bryggan ut till Kallbadhuset. Toaletter finns i en svart byggnad strax intill parkeringen.

Gråvatten tömmer du på Fiskaregatan (på hänvisad plats) bakom reningsverket och gasstationen. Det finns toaletter intill parkeringen.

Flygbild över reningsverket med en kartnål satt där gråvatten ska tömmas

Tömning av gråvatten sker vid den röda kartnålen på bilden.

Platser för att lägga i båten

Det finns två platser där du kan lägga i din båt i centrala Ulricehamn. Den ena är vid reningsverket på Fiskaregatan. Där finns en grusparkering där du kan ställa bil med tillkopplat släp under tiden du är ute med din båt. Vid åmynningen på Ågatan finns en ramp för att lägga i båten, men inga parkeringsmöjligheter för släp.

Vad kostar en båtplats?

Avgifterna nedan inkluderar moms.

Strandpromenaden med grind

2,35 – 2,70 m 2 350 kronor
2,71 – 3,10 m 2 750 kronor
3,11 – 3,50 m 3 000 kronor

Åmynningen

1 081,25 kronor

Administrationsavgift för köhantering

237,50 kronor

Taxorna gäller från 1 januari 2024

Dessa regler gäller för att hyra båtplats

Båtplatserna upplåts under perioden 1 Maj till 31 oktober på strandpromenaden och 1 maj till 31 oktober vid Åmynningen till taxa fastställd av kommunfullmäktige. Båtar som ligger kvar efter utsatt datum riskerar att bli av med sin plats till nästa år om inte särskilda omständigheter föreligger och detta har meddelats till Bokningscentralen i förväg.

Efter kö placering fördelas platserna i turordning. Tackar man nej två år i rad stryks man ur kön.

Betalas inte avgiften inom föreskriven tid har fritidsenheten rätt att vägra tillträde och/eller avvisa redan placerad båt.

Nyckeln till båtbryggorna vid strandpromenaden hämtas på fritidsenheten efter det att hyran är betald. Vid uppsägning av plats ska nyckel omgående lämnas tillbaka till fritidsenheten. Borttappad nyckel debiteras med 200 kronor.

Grinden ska alltid vara låst, även vid kortare vistelse på bryggan.

Permanent upplåtelse, båtplatskontrakt, fortlöper tills dess att någon av parterna säger upp detsamma.

Eventuella önskemål om platsbyte ska anmälas snarast för att inte försena/försvåra det fortsatta arbetet med fördelning av lediga platser.

Båtplatsinnehavare får inte hyra ut platsen i andra hand. Fritidsenhetens turordningslista ska gälla.
Om båtplatsen har överlåtits eller hyrts ut i andra hand, har fritidsenheten rätt att genast återta båtplatsen och ta hand om ev. utrustning som lämnats kvar. Kostnader, som uppkommer för fritidsenheten i samband med detta, skall betalas av båtplatsinnehavaren och faktureras i särskild ordning.

Båtplatsinnehavare som under båtsäsongen avstår från att använda sin båtplats meddelar detta till fritidsenheten. Om detta inte har gjorts så kan fritidsenheten från och med 15 juni hänvisa båtplatsen till annan i båtplatskön under resterande del av säsongen. Nyttjar båtplatsinnehavaren inte sin båtplats under två säsonger, får denne anses ha sagt upp sin båtplats och den överlåts till annan enligt turordningslistan. Nyttjandegraden kommer att följas upp regelbundet från fritidsenhetens sida.

Fritidsenheten förbehåller sig rätten att (i undantagsfall) göra vissa omflyttningar för att uppnå ett optimalt utnyttjande av platserna.

För att skona bryggan från onödigt slitage ska alla förtöjningar vara försedda med fjäder- eller gummiavlastade anslutningsanordningar. De båtägare som efter påminnelse fortfarande inte har förtöjt sin båt enligt ovan riskerar att bli av med sin plats.

Fritidsenheten ansvarar inte för skadegörelse eller för utrustning som förkommit. Egna förtöjningar, lås, kedjor eller annan utrustning ska tas bort innan bryggorna tas upp på hösten. Kvarlämnade saker kapas loss och slängs.

Oaktsamhet som leder till problem för egen eller annan båtplatsinnehavare kan leda till omedelbar avstängning. Fritidsenheten förutsätter därför att varje båtplatsinnehavare kontinuerligt har tillsyn över sin båt speciellt under regniga perioder och vid förändringar i vattenståndet. Det senare är särskilt viktigt vid Åmynningen!

Avgifterna nedan inkluderar moms.

Strandpromenaden med grind

2,35 – 2,70 m 2 350 kronor
2,71 – 3,10 m 2 750 kronor
3,11 – 3,50 m 3 000 kronor

Åmynningen

1 081,25 kronor

Administrationsavgift för köhantering

237,50 kronor

Taxorna gäller från 1 januari 2024

Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 januari 2015, senast ändrad den 20 februari 2024 av Malin Jonasson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?