Ving 10:48 m.fl.

Här hittar du information om detaljplanen Ving 10:48 m.fl.

kartbild över detaljplanens område

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en konstgräsplan i Hökerum.

Beskrivning

Planområdet ligger söder om kyrkan i södra delen av Hökerum, utmed Boråsvägen. För översiktsplan Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande strategier, vilka anger inriktningen för kommunens planering. Den nya planen går i linje med den övergripande strategin friluftsliv och folkhälsa eftersom planbeskedet avser att förbättra förutsättningarna för föreningsliv och spontanidrott i kommunen.

Planarbetet är i ett tidigt skede och kommunen arbetar för närvarande med att ta fram utredningar i syfte att klargöra områdets förutsättningar. Detaljplanen förväntas gå ut på samråd under första kvartalet 2025.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 6 maj 2024, senast ändrad den 6 maj 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?