Timmer inom ramen för hus takstolar med byggnadsställning

Bygglov och anmälan

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i…

Markrelaterade frågor

Ska du som företagare gräva i kommunal gata, flytta schaktmassor eller liknande finner du information här.

Omgivning och stadsmiljö

I stadsmiljö finns vissa regler kopplade till användande av mark med mera. Här finns samlad information om vad som gäller.

Blomsteräng Foto: Jan Töve

Miljö- och hälsoskydd

Information om bland annat miljöfarlig verksamhet och hantering av kemikalier eller hur du startar en skolverksamhet eller en skönhetssalong.

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar…