Timmer inom ramen för hus takstolar med byggnadsställning

Bygglov och anmälan

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i…

Omgivning och stadsmiljö

I stadsmiljö finns vissa regler kopplade till användande av mark med mera. Här finns samlad information om vad som gäller.