Så ska vi få nya företagare att känna sig som hemma

Det ska vara lätt att etablera sig i kommunen. Vår näringslivsstrategi, som ska visa vägen mot ett starkare företagsklimat fram till 2025, berättar hur vi med fokus på nyetableringar ska välkomna företagsledare till kommunen framöver.

Vy över industriområde sommartid

– För oss är det viktigt att värna om de företag och verksamheter som finns idag. Lika viktigt är det att attrahera nya, säger Dag Andersson, näringslivsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn.

Vart vill vi nå?

I vår näringslivsstrategi presenteras fyra fokusområden som ska bidra till att vi uppnår strategins övergripande mål – att årligen öka i Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och nå 3,8 av maximala 6,0 år 2025. För att nå dit har varje område tilldelats olika delmål. Med vårt fjärde och sista fokusområde tar vi sikte på att bidra till 30 nya etableringar och 1 000 nya bostäder i det fortsatta näringslivsarbetet.

– Ulricehamn blir allt mer attraktivt för nyetableringar och just nu är efterfrågan större än tillgången. Det är ett angenämt problem som vi jobbar intensivt med, berättar Dag.

Hur når vi dit?

Att erbjuda en tydlig samhällsbyggnadsprocess som gör det lätt att hitta lediga lokaler och mark för etablering är en viktig del för att lyckas med fokusområdet i näringslivsstrategin. En proaktiv mark- och detaljplanering är en annan. I det fortsatta arbetet kommer vi även att fokusera på marknadsföring och onboarding.

– Det är viktigt att ha rutiner för hur vi ska ta emot nya företagsledare. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till Ulricehamn, avslutar Dag.

Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Publicerat av Elin Ohlsson den 16 november 2022, senast ändrad den 10 november 2022

Kontakt