Anbudstävling för Handelsträdgården

Ulricehamns kommun söker en byggherre med kompetens, kunskap och förmåga att exploatera sista delen av Handelsträdgården. Är det du? Delta i anbudstävlingen om att utveckla och bebygga Relingen 13 och Riggen 4.

Exploateringsområdet Handelsträdgården

Tävlingens inriktning är att skapa ett attraktivt boende med fokus på bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, gestaltning, nytänkande och hållbarhet. Fram till och med den 18 februari kan du som byggherre lämna anbud.

– Det rör sig inte om en fullfjädrad tävling där en byggherre ska lämna in ett färdigt förslag på hur området ska utvecklas, utan om en tävlingsform där kravställningen på inlämnat anbud är något lägre. Vi önskar att byggherren lämnar in en beskrivning med intentioner för området i relation till kommunens mål och vision, en enklare situationsplan samt referensobjekt som visar på de kvaliteter som byggherren vill förverkliga i området, säger Fredrik Larsson, exploateringsingenjör på Ulricehamns kommun.

Det 6 764 kvm stora tävlingsområdet är beläget i Villastaden norr om Åsunden och består av fastigheterna Relingen 13 och Riggen 4. Målsättningen med tävlingen är att skapa ett nytt karaktärsfullt bostadsområde med väl gestaltade byggnader som ger området en tydlig identitet.

– Ulricehamns stadsbyggnad ska präglas av långsiktighet och hög arkitektonisk kvalitet. Vi förväntar oss att byggherren håller en hög ambitionsnivå beträffande utformning och helhetslösning, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt på Ulricehamns kommun.

Vinnaren utses av en jury den 28 februari. För att säkerställa att byggherren som vinner tävlingen får beviljat bygglov i linje med anbudet, inom angiven tidsram, kommer kommunen använda sig av ett återgångsvillkor i köpekontraktet.

– En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att kommunen och byggherren samverkar under processens gång. Här kommer vår stadsarkitekt ha en betydande roll, säger Fredrik Larsson.

Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4

Anbudsprogram för Handelsträdgården (PDF)

Publicerat av Elin Ohlsson den 7 januari 2022, senast ändrad den 18 januari 2022