Värdighetsgarantier

Med vår äldreomsorg vill vi ge äldre ett värdigt liv och välbefinnande. Ulricehamns kommuns värdighetsgarantier är en kvalitetsdeklaration.

Värdighetsgarantierna är till för att du som äldre, anhörig och medborgare ska veta hur kommunen arbetar med äldreomsorg och vad det innebär att få stöd från oss.

Våra värdighetsgarantier

Vi garanterar att du som har individuellt beslutade insatser erbjuds en kontaktman. Det ska tydligt framgå vem som är din kontaktman, hur kontakt med dig sker och vad kontaktmannen har för uppdrag.

 • Vi garanterar dig ett gott bemötande av all personal och att du bemöts på ett positivt och respektfullt sätt i alla situationer.
 • Du får byta kontaktman om du önskar det.
 • Personal inom hemtjänsten ska kunna visa speciell kommunlegitimation.
 • All vår personal bär en tydlig namnbricka.

Vi garanterar att du får ett samtal med din kontaktman inom två veckor efter beviljad insats och att ett återkopplande samtal sker inom två månader.

 • Du får möjlighet att leva ditt liv i enlighet med din personlighet och identitet genom att personalen har ett samtal med dig vid upprättande av genomförandeplanen. Vår önskan är att visa respekt för ditt privatliv och din personliga integritet.
 • Du får erbjudande om att delta i planerade aktiviteter varje vecka. En aktivitet kan vara en pratstund, högläsning, promenad eller en gruppaktivitet med personal eller kommunens frivilligverksamhet.
 • Personalen arbetar systematiskt för att förebygga att du drabbas av undernäring, trycksår och fallskador samt munhälsa.

Vi garanterar att du får en genomförandeplan upprättad inom 14 dagar efter beviljad insats. Den uppdateras när behoven förändras och den följs upp minst var tredje månad.

 • Du har möjlighet att påverka när och hur insatserna ska ges genom att uttrycka dina önskemål vid upprättande av genomförandeplanen, allt för att du ska kunna bestämma över din situation.
 • Du har möjlighet att leva tillsammans med maka/make på ett särskilt boende även om bara en av makarna har biståndsbeslut.
 • Du som har nattinsats och inte kan sova erbjuds något att äta och dricka.
 • Du eller dina närstående kan nå personal på telefon dygnet runt eller lämna meddelande på telefonsvarare som avlyssnas regelbundet.
 • Du erbjuds näringsriktiga måltider i en trevlig och trygg miljö.
 • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina egna och anhörigas önskemål.

Värdighetsgarantierna är ett komplement till den nationella värdegrunden som skrevs in i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Värdegrunden syftar till att äldre ska får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Syftet med värdighetsgarantierna är att garantera detta.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 19 mars 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?